تحقیق سیستم اطلاعات در مدیریت

25000 تومان

نقش MIS : دريك سازمان مي تواند با نقش قلب دربدن مقايسه گردد.اطلاعات خون و MIS قلب مي باشد. دربدن قلب نقش تغذيه كردن خون خالص به همه اجزاء بدن شامل مغز را افعال مي نمايد. قلب سريعتر كارمي كند وخون بيشتري را وقتي كه لازم است فراهم مي نمايد. آن ورود

توضیحات

تحقیق سیستم اطلاعات در مدیریت

دانلود تحقیق با موضوع سیستم اطلاعات در مدیریت،
در قالب word و در 24 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:

نقش MIS : دريك سازمان مي  تواند با نقش قلب دربدن مقايسه گردد.اطلاعات خون و MIS قلب مي باشد. دربدن قلب نقش تغذيه كردن خون خالص به همه اجزاء بدن شامل مغز را افعال    مي نمايد. قلب سريعتر كارمي كند وخون بيشتري را وقتي كه لازم است فراهم مي نمايد. آن ورودي خون ناخالص را تنظيم مي كند وكنترل مي كند مراحل آن را وبه مقصد درمقداري  كه مورد نياز است مي فرستد. آن نيازهاي خوني به بدن انسان را درحالت عادي وهمچنين دربحران فراهم واجرا مي كند.
MIS نيازهاي گوناگوني را ازميان تنوع سيستم ها ازقبيل سيستم هاي پرسنلي، سيستم هاي تحليلي، سيستم هاي مدل دارد. سيستم هاي حامي تصميم را ايفا مي نمايد. MIS درطرح استراتژيك، كنترل مديريت، كنترل عملياتي وپروسه كار اداري كمك مي كند. MIS به پرسنل دفتري دركار اداري كمك مي كند به پرسش هاي كاري آنها درحيطه اطلاعات موجود  پاسخ دهد، همچنين به وضعيت ضبط خاص ومرجع هايي با توجه به تنوع اسناد موجود پاسخ دهد. MIS به پرسنل مديران مياني با فراهم كردن اطلاعات براي طرح، جدول سازي وكنترل كمك مي كند وبه آنها بيشتر درتصميم سازي درسطح عملكردها كمك مي كند تا خروج از وضعيت كنتر را تصحيح كند. MIS درمديريت مياني درطرح كوتاه زماني، هدف گذاري وكنترل نمودن عملكردهاي تجارت كمك مي كند. آن با بكارگيري ابزارهاي مديريتي طرح دار وكنترلي حمايت گرديده است. MIS به مديريت درسطح بالا دروضعيت نهايي، طرح استراتژيكي وظاهر كردن طرح هاي تجاري واجرايشان كمك مي كند.
page : 8
MIS نقش ايجاد اطلاعات، ارتباط، تشخيص شكل را ايفا مي كند، ودرسطح تصميم سازي كمك مي كند.MIS، بنابراين نقش اساسي درمديريت، اداره وعمليات يك سازمان              بازي مي كند.
4. 1 تأثيرمديريت برسيستم اطلاعات
از زماني كه MIS نقش خيلي مهمي را درسازمان بازي مي كند، آن تأثيري روي عملكردهاي سازمان، پيشرفت وبهره وري پديد مي آورد.تأثير MIS روي عملكردها درمديريت آن است. با يك حمايت خوب MIS، مديريت بازاريابي، مالي، توليد وپرسنلي كاراتر مي شود.اثر بازنگري اهداف عملكردي آسان مي شود. عملكردمديران درباره پيشرفت، بهبودها وكمبودها درفعاليت واهداف اطلاع داده شده است. مدير با فراهم كردن اطلاعات معين نشانگرتمايلات اختصاصي درجنبه هاي گوناگون تجارت زيرك نگاه داشته شده است. آن درپيش بيني وداشتن ديدگاه طرفدار بلند مدت كمك مي نمايد. توجه مديربه وضعيتي آورده شده است كه درذات، تحريك او به گرفتن يك عمل ياتصميمي درمورد موضوعي استثناء شده است. يك سيستم گزارش اطلاعات با كلاس پايگاه اطلاعات ساختاري ويك پايگاه دانش براي مردم درسازمان را پديد        مي آورد. اطلاعات آماده درخوني است كه مي تواند بطور مستقيم يا با تلفيق وتجزيه وتحليل كردن، ذخيره كردن زمان ارزشمند مدير بكارگرفته شود.
MIS اثر ديگري درسازمان ايجاد مي كند كه به فهم خود تجارت رابطه دارد.MIS باتعريفي از مفهوم اطلاعات ونشانهاي آن شروع مي شود كه فرهنگ لغتي ازاطلاعات، مفهوم ونشانه ها، به ترتيب بكار مي گيرد، كه براي توليد اطلاعات درسا

دانلود تحقیق با موضوع بررسی مدیریت بازرگانی و ظایف آن،
در قالب word و در 55 صفحه، قابل ویرایش.
بخشی از متن تحقیق:
مقدمه :
هر
روز میلیاردها دلار کالا و خدمت بین کشورهای جهان مبادله می شود. امروزه
ملتهای جهان از طریق شبکه چند ملیتی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به یکدیگر
پیوند خورده اند. هر اندازه این ارتباطات مهمتر و پیچیده تر می شوند کشورها
از یکسو ثروتمندتر و از سوی دیگر نسبت به مداخله کشورهای خارجی آسیب
پذیرتر می گردند. این آسیب پذیری محیط مالیه و تجارت بین المللی را تبدیل
به یک میدان سیاسی می کند.
این فصل جنبه های مهم اقتصادی و مالی جهانی
را در بر می گیرد. ابتدا اهمیت نظریه های تجارت بین المللی توضیح داده می
شود و سپس رشد داد و ستد بین المللی مورد توجه قرار می گیرد‍ آنگاه
محدودیتهای تجاری و همچنین سازمانهایی که امر تجارت را تسهیل می کنند‍،
تبیین می گردد، سپس دلیل گروه بندی های منطقه ای بررسی می شود. علاوه بر
سناخت این عوامل اقتصادی که بازاریابیس بین المللی را تحت ت ثأثیر قرار می
دهد، بررسی محیط اقتصادی هر کشور خاص از قبیل شناخت متغیرهایی همچون جمعیت،
درآمد و تولید ناخالص ملی یک کشور در تصمیم به ورود به یک بازار خارجی نقش
بسزایی دارد.
تجارت بین المللی (INTERNATIONAL TRADE)
به سختی می
توان کشوری را در جهان یافت که خودکفا باشد. اصلاٌ چرا باید خودکفا بود؟
محدود کردن مصرف فقط در حد تولیدات داخلی بدلیل کوچک شدن دامنه محصولات و
کاهش کیفیت کالاها، باعث پایین آمدن سطح زندگی مردم می شود.
کالاهای
خارجی در افزایش سطح زندگی مردم یک جامعه بسیار مؤثر است. اما همانطوری که
در جدول شماره (1ـ2) نشان داده شده است، میزان تجارت خارجی تمام کشورها
یکسان نیست. به عنوان مثال، واردات ژاپن، مکزیک و ایالات متحده آمریکا کمتر
از 13 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) آنها می باشد در حالیکه نسبت واردات
به (GDP) در هلند و بلژیک به ترتیب 46 درصد و 61 درصد می باشد. حتی در
کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا که ظاهراً زیاد متکی به کالاهای وارداتی
نیستند، کالا و خدمات خارجی نقش بسیار مهمی را ایفا می نمایند. مثال زیر
کالاهای مورد استفاده یک مصرف کننده آمریکایی را توصیف می کند:
«دانشجویی
ینام پیتر جانسون، با صدای رادیوی سونی از خواب بیدار شد. پس از استحمام
در حالیکه به آوای موسیقی یک گروه بریتانیائی گوش می کرد، کت و شلوار
ایتالیائی خود را پوشید، در سر میز صبحانه وی یک فنجان قهوه برزیلی، کاسه
ای پر شده از غلات برشته (CEREAL) را که از گندم آمریکایی و موز کلمبیایی
تهیه شده بود، میل نمود. نگاهی سریع به ساعت سوئیسی اش وی را متوجه کرده که
باید عجله کند، در غیر اینصورت به کلاسش نخواهد رسید. او با اتومبیل خود
را با بنزینی که از نفت عربستان سعودی تهیه شده بود، پر کند. بالاخره وی
خود را به کلاس درسش رساند، جائیکه 30 درصد از دانشجویان پاسپورت
غیرآمریکائی داشتند«‍.
علاوه بر کالاها، خدمات نیز نقش مهمی را در
اقتصاد جهانی دارا می باشند. خدمات تقریباً 25 درصد از صادرات جهانی را در
بر می گیرد. صنایعی همچون بانکداری، مخابرات، بیمه، ساختمان، حمل و نقل،
توریسم و مشاوره بیش از نیمی از درآمد ملی بسیاری از کشورهای ثروتمند را
تشکیل می دهد. به عنوان مثال خدمات 70 درصد از GDP و 75 درصد از مشاغل را
در ایالات متحده آمریکا به خود اختصاص داده است….

زمان طراحي شده است. از زماني كه همه سيستم هاي اطلاعاتي فرهنگ لغت را بكار مي برند، فهم كلي از موضوعات وتكنولوژي درسازمان با آوردن وضوح درارتباط فهم مشابهي از يك حادثه درسازمان وجود دارد.
MIS براي اصول عملكردهاي تجارت براي طراحي سيستمي مؤثرسخن مي گويد. اين به جريان افتادن عملكردهايي منجرمي شود كه طراحي سيستم را پيچيده مي كنند. آن اجراي تجارت را با آوردن يك كلاس درعملكردهاي آن بهبود مي بخشد همچنانكه هركسي احتياج داشته است تا سيستم ها و روش را دنبال كند واستفاده نمايد. اين مرحله رتبه بالاي حرفه اي را دركارهاي تجاري مي آورد….

دانلود تحقیق با موضوع بررسی مدیریت بازرگانی و ظایف آن،
در قالب word و در 55 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:

مقدمه :
هر
روز میلیاردها دلار کالا و خدمت بین کشورهای جهان مبادله می شود. امروزه
ملتهای جهان از طریق شبکه چند ملیتی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به یکدیگر
پیوند خورده اند. هر اندازه این ارتباطات مهمتر و پیچیده تر می شوند کشورها
از یکسو ثروتمندتر و از سوی دیگر نسبت به مداخله کشورهای خارجی آسیب
پذیرتر می گردند. این آسیب پذیری محیط مالیه و تجارت بین المللی را تبدیل
به یک میدان سیاسی می کند.
این فصل جنبه های مهم اقتصادی و مالی جهانی
را در بر می گیرد. ابتدا اهمیت نظریه های تجارت بین المللی توضیح داده می
شود و سپس رشد داد و ستد بین المللی مورد توجه قرار می گیرد‍ آنگاه
محدودیتهای تجاری و همچنین سازمانهایی که امر تجارت را تسهیل می کنند‍،
تبیین می گردد، سپس دلیل گروه بندی های منطقه ای بررسی می شود. علاوه بر
سناخت این عوامل اقتصادی که بازاریابیس بین المللی را تحت ت ثأثیر قرار می
دهد، بررسی محیط اقتصادی هر کشور خاص از قبیل شناخت متغیرهایی همچون جمعیت،
درآمد و تولید ناخالص ملی یک کشور در تصمیم به ورود به یک بازار خارجی نقش
بسزایی دارد.
تجارت بین المللی (INTERNATIONAL TRADE)
به سختی می
توان کشوری را در جهان یافت که خودکفا باشد. اصلاٌ چرا باید خودکفا بود؟
محدود کردن مصرف فقط در حد تولیدات داخلی بدلیل کوچک شدن دامنه محصولات و
کاهش کیفیت کالاها، باعث پایین آمدن سطح زندگی مردم می شود.
کالاهای
خارجی در افزایش سطح زندگی مردم یک جامعه بسیار مؤثر است. اما همانطوری که
در جدول شماره (1ـ2) نشان داده شده است، میزان تجارت خارجی تمام کشورها
یکسان نیست. به عنوان مثال، واردات ژاپن، مکزیک و ایالات متحده آمریکا کمتر
از 13 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) آنها می باشد در حالیکه نسبت واردات
به (GDP) در هلند و بلژیک به ترتیب 46 درصد و 61 درصد می باشد. حتی در
کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا که ظاهراً زیاد متکی به کالاهای وارداتی
نیستند، کالا و خدمات خارجی نقش بسیار مهمی را ایفا می نمایند. مثال زیر
کالاهای مورد استفاده یک مصرف کننده آمریکایی را توصیف می کند:
«دانشجویی
ینام پیتر جانسون، با صدای رادیوی سونی از خواب بیدار شد. پس از استحمام
در حالیکه به آوای موسیقی یک گروه بریتانیائی گوش می کرد، کت و شلوار
ایتالیائی خود را پوشید، در سر میز صبحانه وی یک فنجان قهوه برزیلی، کاسه
ای پر شده از غلات برشته (CEREAL) را که از گندم آمریکایی و موز کلمبیایی
تهیه شده بود، میل نمود. نگاهی سریع به ساعت سوئیسی اش وی را متوجه کرده که
باید عجله کند، در غیر اینصورت به کلاسش نخواهد رسید. او با اتومبیل خود
را با بنزینی که از نفت عربستان سعودی تهیه شده بود، پر کند. بالاخره وی
خود را به کلاس درسش رساند، جائیکه 30 درصد از دانشجویان پاسپورت
غیرآمریکائی داشتند«‍.
علاوه بر کالاها، خدمات نیز نقش مهمی را در
اقتصاد جهانی دارا می باشند. خدمات تقریباً 25 درصد از صادرات جهانی را در
بر می گیرد. صنایعی همچون بانکداری، مخابرات، بیمه، ساختمان، حمل و نقل،
توریسم و مشاوره بیش از نیمی از درآمد ملی بسیاری از کشورهای ثروتمند را
تشکیل می دهد. به عنوان مثال خدمات 70 درصد از GDP و 75 درصد از مشاغل را
در ایالات متحده آمریکا به خود اختصاص داده است….

تحقیق سیستم اطلاعات در مدیریت

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

38 کیلوبایت

تعداد صفحات

24

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip