تحقیق شناخت قرآن کریم

20000 تومان

شناخت قرآن شناخت قرآن، براي هر فرد عالم به عنوان يك عالم و براي هر فرد مؤمن به عنوان يك مؤمن، ضروري است. براي يك عالم انسان شناس و جامعه شناس، از آن جهت ضروري است كه اين كتاب در تكوين سرنوشت جوامع اسلامي و بلكه در تكوين سرنوشت بشريت مؤثر بوده است و ا

توضیحات

تحقیق شناخت قرآن کریم

شناخت قرآن
شناخت
قرآن، براي هر فرد عالم به عنوان يك عالم و براي هر فرد مؤمن به عنوان يك
مؤمن، ضروري است. براي يك عالم انسان شناس و جامعه شناس، از آن جهت ضروري
است كه اين كتاب در تكوين سرنوشت جوامع اسلامي و بلكه در تكوين سرنوشت
بشريت مؤثر بوده است و از آنجا كه با توجه به تاريخ، هيچ كتابي به اندازه
قرآن بر جوامع بشري و بر زندگي انسان ها تأثير نگذاشته است، قرآن خود به
خود وارد حوزه بحث جامعه شناسي مي شود. معناي اين سخن اين است كه تحقيق
درباره جهان و به خصوص شناخت جوامع اسلامي در اين چهارده قرن، بدون شناخت
قرآن ميسر نيست.
ضرورت شناخت قرآن براي يك مؤمن مسلمان از آن جهت است كه
منبع اصلي دين و ايمان و انديشه يك مسلمان و آنچه كه به زندگي او حرارت و
معني مي دهد، قرآن است.
قرآن مثل بعضي كتابهاي مذهبي نيست كه يك سلسله
مسائل رمزي در مورد خدا و خلقت مطرح نموده و حداكثر يك سلسله اندرزهاي ساده
اخلاقي هم ضميمه كرده باشد و بس، به طوري كه مؤمنين ناچار باشند دستورها و
انديشه ها را از منابع ديگر اخذ كنند، قرآن اصول انديشه هايي را كه براي
يك انسان با ايمان و صاحب عقيده لازم است و نيز اصول تربيت و اخلاق و
نظامات اجتماعي و خانوادگي را بيان كرده و تنها تفسير و توضيح و احياناً
اجتهاد و تطبيق اصول بر فروغ را بر عهده سنت و يا اجتهاد، گذاشته است.
استفاده از هر منبع ديگر، موقوف به شناخت قبلي قرآن است. قرآن معيار و
مقياس سنجش همه منابع ديگر، از جمله حديث و سنت است …

تحقیق شناخت قرآن کریم

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

26 کیلوبایت

تعداد صفحات

42

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip