تحقیق ضرورت نماز در نگاه اسلامی

20000 تومان

عبادت فطري بشريت است فطرتاً هرموجودي كه لباس هستي پوشيده به ازكتم عدم پاي به عرصه حيات و زندگي نهاده به طور مرموز و ناخود آگاه خواستار و پوياي آفريدگار وصانع خويش است واز هر سوي به سوي ديگر و خالق و پرودگار خود را مي جويد ، تا پاس حرمت و احترام لازم

توضیحات

تحقیق ضرورت نماز در نگاه اسلامی

عبادت فطري بشريت است
فطرتاً هرموجودي كه لباس هستي پوشيده به ازكتم
عدم پاي به عرصه حيات و زندگي نهاده به طور مرموز و ناخود آگاه خواستار و
پوياي آفريدگار وصانع خويش است واز هر سوي به سوي ديگر و خالق و پرودگار
خود را مي جويد ، تا پاس حرمت و احترام لازم او را بنمايد و از فضل و رحمت و
اكرام او تشكر و سپاسگذاري نموده و به مصداق اين كه انسان بنده احسان است
به پيشگاه با عظمت او سرتعظيم و بندگي فرود آورد .
خداوند مي فرمايد:
فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطرالناس عليها لاتبديل لخلق الله ذالك الدين القيم و لكن اكثرالناس لا يعلمون
به
ايين راست خداوند روي آور آييني كه خدا آفرينش انسان را بر روي ان نهاد و
خلق خداوند تغيير پذير نيست اين است دين استوار و محكم ولي بيشتر مردم جاهل
هستند و به آن علم ندارند.
فطرت چيست ؟
فطرت يك شعور باطني است و
انسان رابه طور ناخودآگاه به سوي خالق و آفريدگار رهبري وهدايت مي كند و در
هدايت خود به سوي خدا به هيچ گونه استدلال و برهاني نياز ندارد و
ناخودآگاه آدمي را خداخواه و خداجونموده و اين امر غريزي رادر نهاد انسان
شكوفا مي سازد .

اذغان دانشمندان غرب برخداجويي بشريت
جان ايورث استاد دانشگاه كلمبيا درباره مذهب چنين مي گويد :
«
هيچ فرهنگ و تمدني در نزد هيچ قومي نمي توان يافت مگر انكه در آن فرهنگ و
تمدن شكل و نقشي از مذهب وجود داشته است و ريشه هاي مذهب تا اعماقه تاريخ
از تاريخ كه ثبت نشده و به دسترس بشريت نرسيده كشيده شده است .
ژان ژاك روسو مي گويد :
راه
خداشناسي منحصر به عقل نيست بلكه شعور فطري بهترين راهي است براي اثبات
اين موضوع كه همه موجودات غير انسان ، با شعور خدا را مي پرستند .
الكس كارل مي گويد :
احساس
عرفاني جنبشي است كه از اعماق فطرت ما سرچشمه گرفته است و يك غريزه اصلي
است .انسان همان طور كه به آب نياز دارد ،به خدا نيز محتاج است . هرگونه
شناخت و عرفاني كه از خدا در وجود ما نهفته است از فطرت سرچشمه مي گيرد و
خداشناسي با خلقت انسان عجين است .تمامي موحدين و متععبدين در محور فطرت و
به استمداد به عبادت و اطاعت معبود واقعي خويش مي پردازد …

تحقیق ضرورت نماز در نگاه اسلامی

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

15 کیلوبایت

تعداد صفحات

21

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip