تحقیق عدالت و ضرورت آن

30000 تومان

عدالت و ضرورت آن و مخفي نماند كه ضد ظلم به اين معني، عدالت به معني اخص است؛ و آن عبارت است از باز داشتن خود از ستم به مردمان، و دفع ظلم ديگران به قدر امكان از ايشان . و نگاه داشتن هر كسي را برحق خود. و همچنان كه اشاره به آن شده، غالباً مراد از عدالتي

توضیحات

تحقیق عدالت و ضرورت آن

عدالت و ضرورت آن
و مخفي نماند كه ضد ظلم به اين معني، عدالت به معني
اخص است؛ و آن عبارت است از باز داشتن خود از ستم به مردمان، و دفع ظلم
ديگران به قدر امكان از ايشان . و نگاه داشتن هر كسي را برحق خود.
و
همچنان كه اشاره به آن شده، غالباً مراد از عدالتي كه در اخبار و آيات ذكر
مي شود، اين معني است و شرافت اين صفت از حيز وصف بيرون ، و فضيلت آن از حد
شرح و بيان افزون است. تاجي است و هاج ، كه تارك مبارك هر پادشاهي به آن
مزين گشت، به منصب والاي ظل اللهي سرافراز مي گردد. و خلعتي است پر قيمت،
كه قامت هر سلطاني به آن آراسته شد، از ميان همه خلايق به مرتبه جليله عالم
پناهي ممتاز مي شود. و در ((دارالضرب)) عنايت پروردگار، اين سكه مباركه را
به نام نامي هر نامداري زدند، تا قيام قيامت نام نيك او زينت بخش صفحه
روزگار و در دفتر خانه ((مكرمت)) آفريدگار، اين ((توقيع وقيع)) را به اسم
((سامي)) هر كامكاري رقم كردند، ابدالدهر ، اسم همايون او ((دره التاج))
تارك سلاطين ذوي الاقتدار است.
و چگونه شرافت صفتي را بيان توان نمود
كه انتظام نظام بني نوع انسان كه اشرف انواع ((اكوان)) است به آن منوط، و
قوام سلسله هستي بني آدم كه افضل ابناي عالم است به آن مربوط. چه حضرت
خداوند متعال، و پادشاه لم يزل و لايزال – عزشأنه و عظم سلطانه – چون به
معماري قدرت كامله ، و سركاري حكمت شامله، در ((مرز و بوم)) عالم امكان،
شهرستان هستي را بنا نهاد، و به محصلي امر ((كن)) صحرانشينان باديه عدم را
به آنجا كوچانيد، هر طايفه را در جهتي، و هر قومي را در محلي جاي داد. و در
محله بالا، هفت گنبد لاجوردي ((سموات سبع)) را افراشته، خيل افلاكيان را
در آنجا مقام فرمود. و در محله سفلي، خانه هفت طبقه ارضين را بنا كرده،
فرقه خاكيان را در آنجا سكني داده؛ و به جهت بني نوع انسان كه با هر دو
طايفه آشنا و مربوط و با هر دو فرقه منسوب و مخلوط است، محله وسطي را تعيين
و در آنجا از ((عناصر اربع))، درهاي چهار باغ گذارد صحن و ساحت ربع مسكون.
و چهار جوي درياچه ((سبعه ابحر)) را طرح ريخته، آدم ابوالبشر را با ايل و
((الوس)) به انجا فرستاد، و جمله ماديات را به خدمت ايشان امور ساخت.
خورشيد درخشان را به رتبه خوان سالاري سرافراز ، و ماه تابان را به مصنب
مشعلداري ممتاز. ابر آزادي را راويه سقايي بر دوش نهاد، و بادبهاري را
جاروب فراشي به دست داد.
ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري
و
اين طايفه را چون جامه حياتشان تار و پود شهوات بافته، و تار حياتشان به
رشته طول امل تافته است، و اين معني هر يكي را در تحصيل مراد به ارتكاب صد
گونه فساد ((داعي)) و از تحريفشان از جاده مستقيم انصاف ((ساعي)) است، از
اين جهت ناپاكان بي باك را بر مال (عجزه)، چشم طمع باز، و اقويا را به
گريبان ضعفا دست تعدي دراز مي گردد. و به اين سبب امر معيشت تباه و دست از
دامن مقصود كه تعمير خانه آخرت است كوتاه مي شود. لهذا

تحقیق عدالت و ضرورت آن

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

31 کیلوبایت

تعداد صفحات

54

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip