تحقیق علم اسلامی و مدیریت اسلامی

25000 تومان

تعبير “مديريت اسلامى” حاكى از اين است كه مديريت مى تواند داراى دو وصف “اسلامى” و “غيراسلامى” باشد، و از اينروى اين سؤال، مطرح مى شود: چه ارتباطى بين مديريت به عنوان يك علم و بين اسلام به عنوان يك دين، وجود دارد؟ اين پرسش در واقع يكى از جزئيات پرسش عا

توضیحات

تحقیق علم اسلامی و مدیریت اسلامی

دانلود تحقیق با موضوع علم اسلامی و مدیریت اسلامی،
در قالب word و در 16 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
تعبير
“مديريت اسلامى” حاكى از اين است كه مديريت مى تواند داراى دو وصف
“اسلامى” و “غيراسلامى” باشد، و از اينروى اين سؤال، مطرح مى شود: چه
ارتباطى بين مديريت به عنوان يك علم و بين اسلام به عنوان يك دين، وجود
دارد؟
اين پرسش در واقع يكى از جزئيات پرسش عامتر و كلى ترى است و آن
اين است: علوم و فنون مختلف، بويژه علوم انسانى، چه ارتباطى با اديان
خصوصاً دين اسلام دارند؟
پاسخ به اين سؤال، نيازمند ارائه تعريف دقيقى از علم و دين است.

رابطه دين با معارف بشرى

با توجه به اينكه واژه “علم” داراى كاربردهاى متباين و متداخلى است و بيان
همه آنها با اشاره به تفاوتهايشان به درازا مى كشد. ما در اينجا به تعريف
مفهومى از “علم” كه متناسب با بحث حاضر است بسنده مى كنيم:
«علم عبارت
است از مجموعه قضايايى كه حول يك محور (كلّ يا كلّى) مطرح مى شود و با
متدهاى مناسب با طبيعت قضاياى مزبور، مورد بررسى و تحقيق قرارمى گيرد».
فى
المثل طبيعت قضاياى منطقى، فلسفى و رياضى با متد تعقلى؛ و طبيعت قضاياى
فيزيكى و شيميايى با متد تجربى؛ و طبيعت علوم تاريخى با متد نقلى، مناسبت
دارد. حال، اگر فرض كنيم كه همه يا بخشى از مسائل يك علم در منابع دينى
مستند به “وحى الهى” بيان شده و اصطلاحاً با متدتعبدى هم قابل اثبات باشد
مى توان قضاياى ى آن علم را با دو متد، مورد بررسى قرار داد و يا آنها را
به دو قسم، دينى و غيردينى، تقسيم كرد. مثلاً مسائل خداشناسى(بحث از صفات
وافعال الهى)هم بامتدتعقلى؛ قابل بررسى است كه بخشى از متافيزيك (فلسفه
الهى) را تشكيل مى دهد، و هم با متد تعبّدى مستند به “وحى الهى”؛ يعنى با
استفاده از منابع دينى (كتاب و سنّت) قابل بررسى است كه “خداشناسى دينى”
ناميده مى شود.
پس صفت “دينى” براى يك علم (مجموعه خاصى از قضايا) گاهى
به اين معنى است كه مسائل آن علم، با متد نقلى دينى و با استفاده از منابع
مستند به وحى الهى، مورد بررسى قرار مى گيرد.
2ـ اكنون واژه “دين” را
مورد دقت قرار مى دهيم تا با كاوش در مفهوم آن، روشن شود كه مطالب دينى با
كدام علمى مناسبت دارد و به چه اعتبار ديگرى مى تـوان وصف “دينـى” را براى
علم خاصى در نظـر گرفت …

تحقیق علم اسلامی و مدیریت اسلامی

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

60 کیلوبایت

تعداد صفحات

16

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip