تحقیق قرآن و پدیده های زیستی طبیعی

20000 تومان

تحقیق مورد درباره پدیده سرخ شدن آب ها و تفسیر علمی خون در آیه 133 سوره اعراف “فارسلناعلیهم الطوفان و الجراد و القمل و الضفادع و الدم آیات مفصلات فاستكبروا و كانوا قوماً مجرمین. (اعراف/ 133) – پس آنگاه به كیفر كفرشان- بر آنها طوفان و ملخ و شپش و وزغ و

توضیحات

تحقیق قرآن و پدیده های زیستی طبیعی

تحقیق مورد درباره پدیده سرخ شدن آب ها
و تفسیر علمی خون در آیه 133 سوره اعراف
“فارسلناعلیهم
الطوفان و الجراد و القمل و الضفادع و الدم آیات مفصلات فاستكبروا و كانوا
قوماً مجرمین. (اعراف/ 133) – پس آنگاه به كیفر كفرشان- بر آنها طوفان و
ملخ و شپش و وزغ و خون آن نشانه های آشكار (قهر و غضب) را فرستادیم باز
طریق كبر و گردنكشی پیش گرفتند و قومی گناهكار بودند.”

این مقاله
نگرشی علمی بر تفسیر آیه 133 سوره اعراف است كه با پدیده طبیعی “Redtide”
ردتاید”(خون شدن یا قرمز شدن آب) تطبیق داده می شود. در اینجا نویسنده،
ادعای ارائه تفسیر جدیدی از آیه را ندارد بلكه یكی از پدیده های علمی زیست
شناختی را به قرآن كریم عرضه می كند و در صدد آن است كه بگوید اگر آیه
مباركه دارای معانی مختلف می باشد، می توان این پدیده زیست محیطی را نیز
وجهی از این وجوه علمی قرآن دانست.
این آیه اشاره می كند به این كه برای كیفر دادن به قوم بنی اسرائیل بر آنان طوفان، ملخ، شپش و قورباغه و خون فرستادیم.
اینك مقصود نگارنده آن است كه بداند منظور از خون در اینجا چیست و چه
تناسبی با دیگر عناصر نام برده دارد؟ از سوی دیگر پدیده ای در طبیعت وجود
دارد كه به آن “Redtide = خون در آیهفوق، همان سرخ شدن آب است یا چیز دیگری
در نظر است؟ …

تحقیق قرآن و پدیده های زیستی طبیعی

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

25 کیلوبایت

تعداد صفحات

16

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip