تحقیق قطعات فولادی سالم از معیوب

25000 تومان

سطح مواد اوليه بايد داراي كيفيت سطح مناسب بوده وفاقد هرگونه خلل وفرج سطحي ناشي از اكسيد گرفتگي و فرسايش سطح قالبهاي نورد فولاد باشد چون در صورت وجود كيفيت سطح نامناسب كيفيت ظاهري قطعات فورج معيوب شده حالت اكسيد گرفتگي پيدا كرده و در قطعاتي كه سطح آنه

توضیحات

تحقیق قطعات فولادی سالم از معیوب

دانلود تحقیق با موضوع قطعات فولادی سالم از معیوب،
در قالب word و در 27 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:

سطح
مواد اوليه بايد داراي كيفيت سطح مناسب بوده وفاقد هرگونه خلل وفرج سطحي
ناشي از اكسيد گرفتگي و فرسايش سطح قالبهاي نورد فولاد باشد چون در صورت
وجود كيفيت سطح نامناسب كيفيت ظاهري قطعات فورج معيوب شده حالت اكسيد
گرفتگي پيدا كرده و در قطعاتي كه سطح آنها ماشينكاري نميشود وكيفيت سطح نيز
از نظر مشتري مهم ميباشد.كه اين قطعات ممكن است ضايعات شود.

ترك مواد:

تركهاي مواد اوليه ممكن است خارج از استاندارد اعلام شده باشد. كه در
مرحله فورج تركهاي فوق گسترش پيدا كرده و باعث تركدار شدن قطعات
گردد.تركهاي مواد اوليه در شركت فولاد آلياژي با دستگاه ادي كارنت تركياب
ودراين شركت با دستگاه تركيابي مگنوفلكس هنگام بازرسي مواد اوليه قابل
تشخيص ميباشد.

در صورتي كه عمق ترك بيش از حد مجاز باشد قطعات توليد شده فورج معيوب بوده وقابل استفاده نميباشد.
اورلپ مواد اوليه:

اين عيب در هنگام نورد فولادها در شركت فولاد آلياژي ايران در اثر چرخيدن ،
تغيير زاويه نورد همانند مرحله رول فورج باعث بوجود آمدن پليسه شده و اين
پليسه در مرحله نورد در طول شاخه گسترش پيدا كرده وباعث اورلپ ميشود، واين
اورلپ در قطعات كه داراي مرحله آپست ميباشند باز شده و كاملا با چشم قابل
رويت است . ولي در ديگر قطعات قابل تشخيص نبوده و باعث تركدار شدن قطعات
توليد شده ميگردد.

در
بدو ورود مواد اوليه ويا هنگام برش ويا هنگام چيدن بيلتهاي برش خورده
اورلپ در سطح مواد اوليه قابل رويت بوده ودر صورت دقت اپراتورهاي برشكاري
وگرم كردن ميتوان بيلتهاي معيوب را جداسازي كرد …
ترك مواد:

تركهاي مواد اوليه ممكن است خارج از استاندارد اعلام شده باشد. كه در
مرحله فورج تركهاي فوق گسترش پيدا كرده و باعث تركدار شدن قطعات
گردد.تركهاي مواد اوليه در شركت فولاد آلياژي با دستگاه ادي كارنت تركياب
ودراين شركت با دستگاه تركيابي مگنوفلكس هنگام بازرسي مواد اوليه قابل
تشخيص ميباشد.

در صورتي كه عمق ترك بيش از حد مجاز باشد قطعات توليد شده فورج معيوب بوده وقابل استفاده نميباشد.
اورلپ مواد اوليه:

اين عيب در هنگام نورد فولادها در شركت فولاد آلياژي ايران در اثر چرخيدن ،
تغيير زاويه نورد همانند مرحله رول فورج باعث بوجود آمدن پليسه شده و اين
پليسه در مرحله نورد در طول شاخه گسترش پيدا كرده وباعث اورلپ ميشود، واين
اورلپ در قطعات كه داراي مرحله آپست ميباشند باز شده و كاملا با چشم قابل
رويت است . ولي در ديگر قطعات قابل تشخيص نبوده و باعث تركدار شدن قطعات
توليد شده ميگردد.

در
بدو ورود مواد اوليه ويا هنگام برش ويا هنگام چيدن بيلتهاي برش خورده
اورلپ در سطح مواد اوليه قابل رويت بوده ودر صورت دقت اپراتورهاي برشكاري
وگرم كردن ميتوان بيلتهاي معيوب را جداسازي كرد …

تحقیق قطعات فولادی سالم از معیوب

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

48,084 کیلوبایت

تعداد صفحات

27

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip