تحقیق ماليات بر املاك

25000 تومان

ماليات بر املاك پيش از آنكه نحوه احتساب و تعيين ماليات بر درآمد اجاره و ساير در آمدهاي املاك را بيا كنيم، ابتدا به معرفي در آمدهاي مختلف ناشي از املاك مي پردازيم اهم مواردي كه موجب كسب در آمد از املاك مي شوند، عبارتند از: 1- اجاره 2- حق واگذاري (سرقف

توضیحات

تحقیق ماليات بر املاك

بخشی از متن تحقیق:

ماليات بر املاك
پيش
از آنكه نحوه احتساب و تعيين ماليات بر درآمد اجاره و ساير در آمدهاي
املاك را بيا كنيم، ابتدا به معرفي در آمدهاي مختلف ناشي از املاك مي
پردازيم اهم مواردي كه موجب كسب در آمد از املاك مي شوند، عبارتند از:
1-
اجاره 2- حق واگذاري (سرقفلي) 3-انتقال قطعي(از طريق فروش يا معاوضه يا
صلح يا هبه معوض) 4- حق رضايت مالك (در مواردي كه مستأجر و صاحب سرقفلي
براي انتقال محل به غير، لازم است در قبال پرداخت وجهي رضايت مالك را جلب
نمايد 5- حق ارتقاي به ملك غير (ارتفاق حقي است براي شخص در ملك ديگري
مانند داشتن مجراي آب در ملك ديگري يا حق عبور از ملك غير) 6- بهره مالكانه
معادن معدني كه در زمين كسي واقع شده باشد ملك صاحب زمين است و استخراج آن
تابع قوانين مربوط به استخراج معادن است، اما به هر حال اگر از اين بابت
وجهي به صاحب ملك پرداخت شود، در آمد وي محسوب و مشمول ماليات خواهد
شد.علاوه بر موارد فوق بايد توجه داشت كه ملك ممكن است مورد بهره برداري
براي كشاورزي نيز واقع شود، اما در طبقه بندي در آمدها، در آمد كشاورزي خود
به طور جداگانه شناسايي و مد نظر قرار مي گيرد. 7- در موارد فروش ملك و
دادن مهلت با ذكر اين مقدمه نسبت به نحوه احتساب ماليات موارد مهم مي
پردازيم:
ماليات اجاره
براي محاسبه ماليات اجاره ابتدا بايد ميزان
مال الاجاره مشخصي گردد در قانون مالياتهاي مستقيم دو طريق براي تعيين
اجاره بها پيش بيني شده است.اگر بين موجر و مستأجر سند اجاره رسمي تنظيم
گرديده باشد و ضمنا مستأجر به غير از مال الاجاره وجه ديگري به عنوان وديعه
و يا عناوين ديگر مثلا به صورتي كه در افواه عامه رهن و اجاره گفته مي شود
و به صاحب ملك نپرداخته باشد مال الاجاره از روي همان سند رسمي تعيين
خواهد شد و چنانچه واگذاري ملك بدون سند رسمي صورت گرفته و يا در صورت وجود
سند از ارائه آن خوداري گردد و يا علاوه بر اجاره وجه ديگري هم نزد مالك
سپرده شده يا ملك به رهن تصرف واگذار شده باشد، مال الاجاره از طريق
ارزيابي و بر اساس مقايسه با املاك مشابه معين مي گردد …

تحقیق ماليات بر املاك

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

19 کیلوبایت

تعداد صفحات

23

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip