تحقیق ماهیچه سازی به روش جعبه گرم

25000 تومان

مقدمه: یکی از امتیازات بارز ریختهگری در روشهای تولید سهولت ساخت قطعات تو خالی و قطعاتی با سطوح مقعر است . البته برای تولید اینگونه قطعات باید از ماهیچه به عنوان بخشی از قالب استفاده کرد .با اینکه ماهیچه موجب هزینه اضافی میشود توانایی های فرایند را به

توضیحات

تحقیق ماهیچه سازی به روش جعبه گرم

بخشی از متن تحقیق:

مقدمه:
یکی
از امتیازات بارز ریختهگری در روشهای تولید سهولت ساخت قطعات تو خالی و
قطعاتی با سطوح مقعر است . البته برای تولید اینگونه قطعات باید از ماهیچه
به عنوان بخشی از قالب استفاده کرد .با اینکه ماهیچه موجب هزینه اضافی
میشود توانایی های فرایند را به میزان چشمگیری افزایش می دهد.
در شکل زیر قطعاتی نشان داده شده که با هیچ روش دیگر به جز ریخته گری همراه ماهیچه قابل تولید نیست:
ساخت ماهیچه با ماشین:
روش های ساخت ماهیچه با ماشین به صورت زیر تقسیم بندی میشود:
1- روش فشاری
1-1 سخت کردن با خشک کردن
1-2 ماهیچه های روغنی
2- روش دمشی
2-1 سخت کردن با خشک کردن
2-1-1 ماهیچه های روغنی
2-2 سخت کردن با گرما
2-2-1 ماهیچه باجعبه گرم
2-2-2 ماهیچه با جعبه داغ
2-2-3 ماهیچه های پوسته ای
3-2سخت کردن با گاز
1-3-2ماهیچه با جعبه سرد
2-3-2 ماهیچه با آب شیشه
3- روش پرتابی
3-1 سخت کردن با خشک کردن
3-1-1 ماهیچه های روغنی
2-3 سخت کردن با گرما
3-2-1 ماهیچه باجعبه گرم
3-2-2 ماهیچه با جعبه داغ
3-2-3 ماهیچه های پوسته ای
3-3سخت کردن با گاز
1-3-3ماهیچه با جعبه سرد
3-3-2 ماهیچه با آب شیشه
در ماهیچه سازی به روش جعبه داغ وجعبه گرم بدلیل مزایای زیر از روش پرتابی استفاده می شود:
1-
در این روش باید هوای داخل قالب سریعا تخلیه شود .هوا با مواد ماهیچه در
داخل قالب ماهیچه جمع نمی شود ولذا سوراخهای ریزی جهت تخلیه هوا لازم نیست

تحقیق ماهیچه سازی به روش جعبه گرم

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

73 کیلوبایت

تعداد صفحات

23

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip