تحقیق مراحل مختلف پروژه مديريت HSE شركت ملي نفت ايران

25000 تومان

شواهد و مستندات مبني بر عدم پياده سازي مقررات HSE در برگزاري مناقصات و پروژه هاي شركت ملي نفت 1- در متن آگهي هايي كه جهت انتخاب پيمانكار شركت ملي نفت منتشر مي گردد ،‌اشاره‌اي به لزوم دارا بودن خط مشي و نظام مديريت HSE نمي‌شود ( مغايرت با بخشنامه 1

توضیحات

تحقیق مراحل مختلف پروژه مديريت HSE شركت ملي نفت ايران

دانلود تحقیق با موضوع مراحل مختلف پروژه مديريت HSE شركت ملي نفت ايران،
در قالب word و در 18 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:

شواهد و مستندات مبني بر عدم پياده سازي مقررات HSE در
برگزاري مناقصات و پروژه هاي شركت ملي نفت
1-    در متن آگهي هايي كه جهت انتخاب پيمانكار شركت ملي نفت منتشر مي گردد ،‌اشاره‌اي به لزوم دارا بودن خط مشي و نظام مديريت HSE نمي‌شود ( مغايرت با بخشنامه  1383 شركت ملي نفت )
2-    برگزاري مناقصات هيچ گونه كميته يا كميسيوني مسئوليت ارزيابي موارد بهداشتي ، ايمني و محيط زيستي پيمانكار را به عهده ندارند.
3-     در مصوبة هيئت مديره شركت ملي نفت شمارة ك . م ن 80/423 مورخ 19/8/82 در خصوص « روش ارزيابي پيشنهادهاي پيمانكاران و امتياز بندي پيشنهادها »‌امتياز 1 تا 5 به مورد « سازمان HSE در طراحي و اجراي پروژه »‌داده شده است .
بديهي است در شرايط فعلي در صورت كسب امتياز پيمانكار از ساير موارد فني – حتي بدون كسب امتياز از موارد HSE- حداقل امتياز از طرف پيمانكار كسب شده و پيمانكار به عنوان برندة مناقصه  اعلام مي گردد(‌مغايرت با دستورالعمل HSE پيمانكاران )
ضميمة شماره 3
پيشنهادات جهت اجرايي نمودن مديريت HSE پيمانكاران
و لزوم تشكيل كميته ارزيابي HSE در برگزاري مناقصات
1-    درج الزامات مربوط به HSE پيمانكاران در كليه  اسناد و آگهي‌هاي  مناقصه
 عبارت «‌پيمانكار بايستي مداركي دال بر دارا بودن خط مشي و نظام مديريت HSE متناسب با موضوع پيمان ارائه نمايد  » در كليه آگهي هاي مناقصه عيناً آورده شود و مديريت HSE از رعايت آن اطمينان حاصل نمايد .

2-    تصويب لزوم ارائه اسناد از طرف پيمانكار در پاكتي جداگانه به نام « پاكت HSE» به كميسيون مناقصات ( علاوه بر پاكات فني و مالي ). و سپس ارجاع آن از طرف كميسيون مناقصات به كميتة‌ارزيابي HSE.

3-    بازگشايي پاكات فني و مالي به شرط كسب حداقل امتياز اعلام شده از طرف كميته ارزيابي HSE به كميسيون مناقصات . بديهي است پاكاتي كه حداقل امتياز HSE را از كميته ارزيابي HSE كسب نكرده باشند ، پاكات فني و مالي آنها برگردانده خواهد شد .
(‌در غير اينصورت اولويت موضوعات ايمني ، بهداشت و محيط زيست اجرا نخواهد شد )

4-    انتصاب حداقل يك نمايندة HSE شركت ملي نفت در كميسيون مناقصات ، براي انتخاب پيمانكار واجد صلاحيت در مناقصات يك مرحله‌اي .

5-    تشكيل و به رسميت شناختن كميته‌اي به نام «‌كميتة‌ارزيابي HSE» با معرفي اعضاي آن از طرف مدير عامل شركت ملي نفت به كميسوين مناقصات جهت ازيابي اسناد HSE مناقصه – قبل از هر گونه ارزيابي كيفي و فني – بازرگاني ( در مناقصات دو مرحله‌اي )

6-     حذف كد 1-7« روش ارزيابي پيشنهادهاي پيمانكاران و امتياز بندي پيشنهادها  » و نيز امتياز 5 تا 1 به معيار :« تا سازمان HSE در طراحي و اجراي پروژه  ( ضميمه شمارة ….)
ارزشيابيHSE پيمانكار مي بايست صرفاً بر اساس نظر كميتة ارزيابي HSE و بر اساس چك ليست هاي مربوطه صورت گيرد…

تحقیق مراحل مختلف پروژه مديريت HSE شركت ملي نفت ايران

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

44 کیلوبایت

تعداد صفحات

18

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip