تحقیق مرتبه آموزش و پرورش در تولید علم (تعلیم و تربیت)

20000 تومان

تربیت در ایران باستان به سه منظور بوده است: ۱- خدمت به اجتماع. ۲- خدمت به خانواده و رفع مسئولیت از پدر و مادر. ۳- بهبودی حال و برتری بر دیگران. بنابراین میتوان گفت كه هدف اساسی همان تربیت دینی و اخلاقی است كه به صورت انجام دادن وظایف خانوادگی و اجتما

توضیحات

تحقیق مرتبه آموزش و پرورش در تولید علم (تعلیم و تربیت)

تربیت در ایران باستان به سه منظور بوده است:
۱- خدمت به اجتماع.
۲- خدمت به خانواده و رفع مسئولیت از پدر و مادر.
۳- بهبودی حال و برتری بر دیگران.
بنابراین
میتوان گفت كه هدف اساسی همان تربیت دینی و اخلاقی است كه به صورت انجام
دادن وظایف خانوادگی و اجتماعی و پیشرفت شخصی تحقق می یابد. سازمان آموزش و
پرورش در طی چندین هزار سال به یك حال نبوده است پس نمیتوان گفت كه سازمان
واحدی در این دوره وجود داشته است اما خانواده و آتشكده و آموزشگاههای
دربار مراكز مهم تعلیم و تربیت در این دوره به شمار می آمده اند. در دورهی
ساسانی دانشگاههایی نظیر جندی شاپور نیز بر این مراكز افزوده می شود. در
دانشگاه جندی شاپور كه در قرن سوم میلادی به دستور اردشیر بابكان تاسیس شد
كتب علمی و ادبی را كه از هند و یونان آورده بودند به پهلوی ترجمه كردند و
پزشكانی را از یونان برای تدریس در این دانشگاه به كار گماشتند. این
دانشگاه تا اواخر قرن سوم هجری وجود داشت و یكی از مراكز بزرگ علمی و
فرهنگی آن روزگار بود. كودك تا پنج سالگی در خانواده و در میان زنان تربیت
میشد و آموزش دینی و علوم و فنون در سن هفت تا پانزده سالگی كه آن سن را
تمیز عقلی می نامیدند انجام میگرفت. روش عمده آموزش و پرورش، شفاهی و حفظی و
تلقینی بود و گاه نیز مطلوب نادرستی را به كودكان تلقین میكردند. به طور
مثال به اطفال تلقین میشد كه شاه به خواست خدا و موهبتی الهی بر تخت سلطنت
نشسته و نمایندهی او بر روی زمین است و برحسب اراده ی او امور كشوری را
سامان میدهد. بنابراین همگی باید چشم بر حكم و گوش بر فرمان او نهند و او
را تا حد پرستش دوست بدارند. آموزش و پرورش كه شمه ای از آن را بیان كردیم
بیشك دارای محاسنی بود كه از مهمترین آنها می توان ایجاد روحیه گذشت و سعه
صدر و علاقه به علوم و فنون را نام برد و این دو جنبه سبب شد كه مردم این
سرزمین در دوره هایی از تاریخ، امپراطوری بزرگی را ایجاد و ارائه كنند و در
پیشبرد دانش و هنر سهیم باشند. اما از سوی دیگر نظام تربیتی ایران باستان
به ویژه در سالهای پیش از ظهور دین اسلام دارای عیب هایی بود كه مهم تر از
همه طبقاتی بودن آموزش و پرورش و ایجاد روح فرمانبرداری از قدرتمندان و
پیروی كوركورانه از حاكمان را میتوان ذكر كرد. این نوع تعلیم و تربیت همراه
با ستمگریها و تندرویهای حاكمان دورهی ساسانی، به سقوط این سلسله منجر شد و
ایرانیان را برای پذیرش دین جدید آماده ساخت …

تحقیق مرتبه آموزش و پرورش در تولید علم (تعلیم و تربیت)

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

17 کیلوبایت

تعداد صفحات

11

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip