تحقیق مفاهیم اولیه حسابداری

25000 تومان

تعریف حسابداری تعریف متعددو مختلفی برای حسابداری ارائه شده است که به یکی ازآنهابسنده می کنیم ” حسابداری بعنوان یک سیستم اطلاعاتی عبارتست از فرایند تشخیص . اندازه گیری . ثبت وپردازش رویدادهای اقتصادی ( مالی) یک سازمان وتهیه اطلاعات لازم وگزارشگری آن ب

توضیحات

تحقیق مفاهیم اولیه حسابداریبخشی از متن تحقیق:


تعریف حسابداری
تعریف متعددو مختلفی برای حسابداری ارائه شده است که به یکی ازآنهابسنده می کنیم

حسابداری بعنوان یک سیستم اطلاعاتی عبارتست از فرایند تشخیص . اندازه گیری
. ثبت وپردازش رویدادهای اقتصادی ( مالی) یک سازمان وتهیه اطلاعات لازم
وگزارشگری آن به استفاده کنندگان این اطلاعات ” .
• دراین تعریف فرایند
تشخیص عبارتست از انتخاب آن دسته ازرویدادهایی که بعنوان رویداداقتصادی
یامالی تلقی می شوند وبه سازمان یاموسسه ای که برای آن حسابداری می کنیم
مربوط می شوند .
• گام بعدی اندازه گیری این رویدادهابوسیله یک واحد اندازه گیری یعنی پول است .
حسابداری فقط باوقایعی که بتوان آنهاراباپول اندازه گیری نمود سروکاردارد.
• قدم بعد مرحله ثبت دردفاترویادرسیستم مکانیزه که درواقع همان ورود اطلاعات خام به سیستم است .
این
ثبت بایدبه روشی منظم وبارعایت قواعد واصول حسابداری ودستورالعملهای مشخص
ودرفرمهاودفاتری که برای این منظور طراحی شده است انجام شود .
• سپس مرحله پردازش اطلاعات ثبت شده می باشد .
• فرایند گزارشگری یکی از مهمترین مراحل یک سیستم حسابداری است که دراختیار استفاده کنندگان قرارمی گیرد .
معروفترین آن :گزارشهای ترازنامه ای . سودوزیان که به آنها صورتهای مالی نهائی نیزگفته
می شود …

تحقیق مفاهیم اولیه حسابداری

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

14 کیلوبایت

تعداد صفحات

17

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip