تحقیق موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

25000 تومان

دولت مدرن پدیده ای برخاسته از تمدن غرب است که ابتدا دراروپای غربی شکل گرفت و با سرعت به سایر نقاط جهان گسترش یافت. تکوین دولت مدرن در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا و استرالیا با موفقیت انجام پذیرفت. اما درسایرنقاط جهان، از جمله اروپای شرقی وآمریکای ل

توضیحات

تحقیق موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

دانلود تحقیق با موضوع موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران،
در قالب word و در 26 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:

دولت
مدرن پدیده ای برخاسته از تمدن غرب است که ابتدا دراروپای غربی شکل گرفت و
با سرعت به سایر نقاط جهان گسترش یافت. تکوین دولت مدرن در کشورهایی مانند
آمریکا، کانادا و استرالیا با موفقیت انجام پذیرفت. اما درسایرنقاط جهان،
از جمله اروپای شرقی وآمریکای لاتین و به ویژه آسیا و آفریقا، تکوین و
گسترش دولت مدرن با مشکلات متعددی مواجه گردیده که دلیل آنرا میبایست در
مجموعه ای از عوامل تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جستجو کرد.
نظریه
پردازان موانع متعددی برای تکوین و گسترش سرمایه داری و دولت مدرن در
کشورهای خارج از حوزه غرب برشمرده اند. در کشورهای اروپای شرقی، دولتهای
مطلقه با بازسازی و تداوم مناسبات فئودالی آهنگ توسعه مناسبات سرمایه داری و
تکوین دولت مدرن را آهسته و دشوار ساختند. در کشورهای آسیایی، دولتها به
جای آنکه با ایجاد شرایط اقتصادی و سیاسی لازم به امر توسعه خلاقیتها و
فعالیتهای اقتصادی یاری رسانند، غالبا خود به صورت مانعی در برابرپاگیری و
توسعه مناسبات سرمایه داری عمل کرده اند. در چین، نظام دیوانسالاری پرقدرتی
که بر پایه ارزش ها و فلسفه کنفسیوس بنا گردید، نقش مهمی در این روند ایفا
نمود. در هندوستان، نظام « کاستی» و نقش دولت در حفظ و تداوم آن بصورت
مانعی در برابر توسعه سرمایه داری و تکوین دولت مدرن عمل کرد. درکشورهای
اسلامی غلبه نگرشهای مذهبی – خرافی، بی ثباتی سیاسی، تنشها و جنگهای ایلی و
ضعف دولتهای مرکزی ازعوامل مهم کند شدن آهنگ مناسبات سرمایه داری و تکوین
دولت مدرن بوده اند.
مارکس دلیل عدم توسعه نظام سرمایه داری و تکوین
دولت مدرن در کشورهای آسیایی را در شیوه تولید آسیایی جستجو میکند که مشخصه
اصلی آن، نبود و یا ضعف مالکیت شخصی بر زمین، هجوم قبایل و تمرکز قدرت
دردست حکومتهای مستبدانه است. به اعتقاد مارکس، مجموعه این عوامل مانع از
شکل گیری مناسبات طبقاتی، گسترش شهرها، انباشت سرمایه، پاگیری و توسعه نظام
سرمایه داری و تکوین دولت مدرن گشت. از سوی دیگر، «وبر» توجه خود را بیشتر
متوجه عوامل فرهنگی، نقش مذهب و تاثیر نوع سازماندهی اجتماعی و سیاسی
میکند. به اعتقاد وبر، به جز مذهب پروتستان، مذاهب دیگر دارای عناصر
اساطیری، افسانه ای و غیرعقلایی بسیار شدیدی هستند که مانع از برخورد عقل
گرایی به جهان که لازمه شکل گیری و توسعه نظام سرمایه داری است میشوند. به
باور وبر، مذاهب کاتولیک در اروپای شرقی، کنفسیوس در چین، بودائیسم
درهندوستان و اسلام در بقیه آسیا چنین نقشی را ایفا کرده اند. وبرهمچنین به
نقش منفی دیوانسالاری چین درجلوگیری ازتکوین نظام سرمایه داری و دولت مدرن
توجه دارد. از این منظر، نظام کاستی در هندوستان نقش مشابهی ایفا کرده
است. عده ای دیگر از نظریه پردازان، کلونیالیسم و نئوکلونیالیسم را مسئول
عقب ماندگی کشورهای آسیایی و آفریقایی و عدم توسعه مناسبات سرمایه داری و
تکوین دولتهای مدرن در کشورهای این مناطق میدانند …
 
دولت
مدرن پدیده ای برخاسته از تمدن غرب است که ابتدا دراروپای غربی شکل گرفت و
با سرعت به سایر نقاط جهان گسترش یافت. تکوین دولت مدرن در کشورهایی مانند
آمریکا، کانادا و استرالیا با موفقیت انجام پذیرفت. اما درسایرنقاط جهان،
از جمله اروپای شرقی وآمریکای لاتین و به ویژه آسیا و آفریقا، تکوین و
گسترش دولت مدرن با مشکلات متعددی مواجه گردیده که دلیل آنرا میبایست در
مجموعه ای از عوامل تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جستجو کرد.
نظریه
پردازان موانع متعددی برای تکوین و گسترش سرمایه داری و دولت مدرن در
کشورهای خارج از حوزه غرب برشمرده اند. در کشورهای اروپای شرقی، دولتهای
مطلقه با بازسازی و تداوم مناسبات فئودالی آهنگ توسعه مناسبات سرمایه داری و
تکوین دولت مدرن را آهسته و دشوار ساختند. در کشورهای آسیایی، دولتها به
جای آنکه با ایجاد شرایط اقتصادی و سیاسی لازم به امر توسعه خلاقیتها و
فعالیتهای اقتصادی یاری رسانند، غالبا خود به صورت مانعی در برابرپاگیری و
توسعه مناسبات سرمایه داری عمل کرده اند. در چین، نظام دیوانسالاری پرقدرتی
که بر پایه ارزش ها و فلسفه کنفسیوس بنا گردید، نقش مهمی در این روند ایفا
نمود. در هندوستان، نظام « کاستی» و نقش دولت در حفظ و تداوم آن بصورت
مانعی در برابر توسعه سرمایه داری و تکوین دولت مدرن عمل کرد. درکشورهای
اسلامی غلبه نگرشهای مذهبی – خرافی، بی ثباتی سیاسی، تنشها و جنگهای ایلی و
ضعف دولتهای مرکزی ازعوامل مهم کند شدن آهنگ مناسبات سرمایه داری و تکوین
دولت مدرن بوده اند.
مارکس دلیل عدم توسعه نظام سرمایه داری و تکوین
دولت مدرن در کشورهای آسیایی را در شیوه تولید آسیایی جستجو میکند که مشخصه
اصلی آن، نبود و یا ضعف مالکیت شخصی بر زمین، هجوم قبایل و تمرکز قدرت
دردست حکومتهای مستبدانه است. به اعتقاد مارکس، مجموعه این عوامل مانع از
شکل گیری مناسبات طبقاتی، گسترش شهرها، انباشت سرمایه، پاگیری و توسعه نظام
سرمایه داری و تکوین دولت مدرن گشت. از سوی دیگر، «وبر» توجه خود را بیشتر
متوجه عوامل فرهنگی، نقش مذهب و تاثیر نوع سازماندهی اجتماعی و سیاسی
میکند. به اعتقاد وبر، به جز مذهب پروتستان، مذاهب دیگر دارای عناصر
اساطیری، افسانه ای و غیرعقلایی بسیار شدیدی هستند که مانع از برخورد عقل
گرایی به جهان که لازمه شکل گیری و توسعه نظام سرمایه داری است میشوند. به
باور وبر، مذاهب کاتولیک در اروپای شرقی، کنفسیوس در چین، بودائیسم
درهندوستان و اسلام در بقیه آسیا چنین نقشی را ایفا کرده اند. وبرهمچنین به
نقش منفی دیوانسالاری چین درجلوگیری ازتکوین نظام سرمایه داری و دولت مدرن
توجه دارد. از این منظر، نظام کاستی در هندوستان نقش مشابهی ایفا کرده
است. عده ای دیگر از نظریه پردازان، کلونیالیسم و نئوکلونیالیسم را مسئول
عقب ماندگی کشورهای آسیایی و آفریقایی و عدم توسعه مناسبات سرمایه داری و
تکوین دولتهای مدرن در کشورهای این مناطق میدانند …

 

تحقیق موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

19 کیلوبایت

تعداد صفحات

26

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip