تحقیق موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران هماهنگ سازی

25000 تومان

موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران هماهنگ سازی . هماهنگ سازی مبانی نظری در مدیریت فعالیت های اقتصاد میتوان بین سه نوع هماهنگ سازی تمیز قائل شد: • هماهنگ سازی ناظر به آینده (ex-ante) که پیش از وقوع فعالیتها انجام میگیرد – برای مثال هماهن

توضیحات

تحقیق موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران هماهنگ سازی

بخشی از متن تحقیق:

موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران هماهنگ سازی
. هماهنگ سازی
مبانی نظری
در مدیریت فعالیت های اقتصاد میتوان بین سه نوع هماهنگ سازی تمیز قائل شد:
• هماهنگ سازی ناظر به آینده (ex-ante) که پیش از وقوع فعالیتها انجام میگیرد – برای مثال هماهنگ سازی سرمایه گذاری ها در مرحله طرح ریزی و ارزیابی، پیش از اجرای سرمایه گذاری
• هماهنگ سازی همزمان (simultaneous)، یعنی هماهنگ سازی فعالیت ها هنگامیکه در حال انجام گرفتن هستند
• هماهنگ سازی بعد از وقوع (ex-post)، یعنی هماهنگ سازی فعالیت ها پس از آنکه کار خود را آغاز کردند
بنا بر نظریه اقتصاد کلاسیک، بازار رقابتی، فعالیت های اقتصادی را از پیش، همزمان و بعد از وقوع هماهنگ میسازد. به عبارت دقیقتر، بازار رقابتی مانند یک دست غیبی کلیه فعالیت های اقتصادی را از پیش هماهنگ ساخته، استقرار تعادل بین عرضه و تقاضا را به نحوی مطلوب تضمین میکند. در این چارچوب، در موارد استثنایی که بازار از تعادل خارج میشود، رقابت آزاد مانند یک مکانیزم هماهنگ سازی بعد از وقوع (ex-post) عمل کرده و با سرعت بازار را به حالت تعادل برمیگرداند.
در الگوی نظری «رقابت کامل» هماهنگ سازی فعالیت های اقتصادی به نحوی کامل و مطلوب توسط بازار انجام میپذیرد و نیازی به مداخله نهادی دیگر جهت انجام این کار نمیباشد. این امر از آنجا ناشی میشود که در الگوی رقابت کامل فرض بر آن است که:
1. بازار از مجموعه ای بسیار بزرگ از واحد هایی بی نهایت کوچک تشکیل میشود، بطوریکه تصمیم وعملکرد هیچیک از واحدها دارای تاثیر محسوسی بر تصمیم وعملکرد سایر واحدها و در نتیجه کل بازار نخواهد بود.
2. در بازار اطلاعات کامل وجود دارد، همه واحدها از اطلاعات برابر برخوردارند و از تصمیمات یکدیگر آگاهند
3. هیچگونه مانعی در برابر ورود و خروج واحدهای تولیدی از بازار وجود ندارد.
4. در حالت تعادل، شرایط «بازده کاهنده نسبت به مقیاس تولید» حاکم است، یعنی منحنی هزینه متوسط تولید در نقطه حداقل خود میباشد …

تحقیق موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران هماهنگ سازی

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

14 کیلوبایت

تعداد صفحات

18

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip