تحقیق نظام اقتصادی

25000 تومان

مقدمه قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با یگدیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق واقع می شدند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومانیسم زمینه های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه به وجود آورد ؛ این روند در خل

توضیحات

تحقیق نظام اقتصادی

دانلود تحقیق با موضوع نظام اقتصادی،
در قالب word و در 24 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:

مقدمه
قبل
از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با یگدیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق
واقع می شدند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس
، فرهنگ اومانیسم زمینه های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه
به وجود آورد ؛ این روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب یافت که باعث شد در
ابتدای قرن هجدهم زمزمه ی استقلال و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه آغاز شود
؛ و پدیدۀاستقلال و انفکاک علوم اجتماعی از فلسفه نیز به طور طبیعی این
اندیشه را نمودار ساخت که پدیدۀ اجتماعی ویژگی های منظمی دارند و قانون
حاکم بر رفتار اجتماعی همانند قانونمندی حاکم بر جهان ماده و طبیعت است .
در
مورد اقتصاد هم ، اندیشمندان اقتصادی معتقد بودند که فعالیت های انسان در
تولید ، توزیع و مصرف تابع قوانین طبیعی است که باید آنها را شناخت تا آنکه
بتوان روابط علمی بین پدیده های اقتصادی را تبین کرد . از آنجا که این
قوانین طبیعی است پس ، مناسب ترین قوانینی هستند که می توانند تعادل به
وجود آورند ، به شرط اینکه در وضعیت طبیعی و آزادبکار روند و دولت یا اخلاق
یا دین ، در عملکرد آنها دخالتی نکنند . بنابراین پدیده های عینی اقتصادی و
رفتار های انسان عاقل اقتصادی در صحنه اقتصاد ، همانند دیگر رخداد های
فیزیکی ، تابع رابطه علمی مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررسی است
. واقعیت این است که پیدایش رفتار های اقتصادی ، تصادفی و اتفاقی نیست ،
بلکه نظام علّی و معلولی بر آنها حاکم است ؛ به گونه ای که می توان در سایه
رابطه علیت ، این رفتار ها را تفسیر کرد ؛ ولی نباید از نظر دور داشت که
یکی از اجزاء علت تامه و این رفتار ها و رخدادهای عینی اراده و اختیار
انسان است . رابطه اقتصادی در جامعه الزاما”در چهارچوب یک نظام اقتصادی ،
مشکل می گیرد و نظام اقتصادی هم بدون « جهت » و « هدف » پذیرفته نیست و «
باید » های که « جهت » و « هدف » نظام اقتصادی را تبیین می کنند ؛ « باید »
های مبانی نامیده می شود

اقتصاد چیست
انسان
با توجه به تمایلی که به ارضای نیاز های خود دارد ، سعی می کند که با صرف
حداقل تلاش یا هزینه ، حداکثر نتیجه را به دست آورد ، این راه و روش ، اصل
اقتصاد نامیده شده ، فرد تحت تأثیر هر مشرب خاص که باشد ، لازم است بر
مبنای این اصل رفتار کند . بنابرین ، « اقتصاد » علمی است که رفتار و رابطه
انسان را با اشیای مادی مورد نیاز او که به رایگان در طبیعت نمی یابد ،
مطالعه می کند . مطالعه اقتصاد باید درک ، بیان و تا حدی پیش بینی رفتار
اقتصادی انسان را امکان پذیر سازد . این مطالعه باید به بهبود رفاه مادی
فردی و اجتماعی بشر کمک کند ؛ بنابرین می توان ادعا کرد که اقتصاد ، قبل از
هر چیز ، به تجزیه و تحلیل و تو ضیح شرایط و روابطی که در قلمرو رفاه مادی
قرار دارد ، می پردازد . و اقتصاد بر خلاف علوم طبیعی ، علم محض نیست ؛
بلکه مجموعه اصول و قواعدی است که تحت تأثیر اراده بشر قرار می گیرد .

موضوع علم اقتصاد
موضوع
اقتصاد عبارت است : از ثروت (کالاها ، خدمات و منابع ) از حیث چگونگی
تولید ، توزیع و مصرف آن . مقصود از « ثروت » جنبه مالیت و ارزش کالاها و
خدمات است ، نه جنبه عینیت اموال ؛ بنابرین ثروت از نظر ارزشمند بودن و
مالیت موضوع اقتصاد است …

 
مقدمه
قبل
از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با یگدیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق
واقع می شدند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس
، فرهنگ اومانیسم زمینه های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه
به وجود آورد ؛ این روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب یافت که باعث شد در
ابتدای قرن هجدهم زمزمه ی استقلال و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه آغاز شود
؛ و پدیدۀاستقلال و انفکاک علوم اجتماعی از فلسفه نیز به طور طبیعی این
اندیشه را نمودار ساخت که پدیدۀ اجتماعی ویژگی های منظمی دارند و قانون
حاکم بر رفتار اجتماعی همانند قانونمندی حاکم بر جهان ماده و طبیعت است .
در
مورد اقتصاد هم ، اندیشمندان اقتصادی معتقد بودند که فعالیت های انسان در
تولید ، توزیع و مصرف تابع قوانین طبیعی است که باید آنها را شناخت تا آنکه
بتوان روابط علمی بین پدیده های اقتصادی را تبین کرد . از آنجا که این
قوانین طبیعی است پس ، مناسب ترین قوانینی هستند که می توانند تعادل به
وجود آورند ، به شرط اینکه در وضعیت طبیعی و آزادبکار روند و دولت یا اخلاق
یا دین ، در عملکرد آنها دخالتی نکنند . بنابراین پدیده های عینی اقتصادی و
رفتار های انسان عاقل اقتصادی در صحنه اقتصاد ، همانند دیگر رخداد های
فیزیکی ، تابع رابطه علمی مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررسی است
. واقعیت این است که پیدایش رفتار های اقتصادی ، تصادفی و اتفاقی نیست ،
بلکه نظام علّی و معلولی بر آنها حاکم است ؛ به گونه ای که می توان در سایه
رابطه علیت ، این رفتار ها را تفسیر کرد ؛ ولی نباید از نظر دور داشت که
یکی از اجزاء علت تامه و این رفتار ها و رخدادهای عینی اراده و اختیار
انسان است . رابطه اقتصادی در جامعه الزاما”در چهارچوب یک نظام اقتصادی ،
مشکل می گیرد و نظام اقتصادی هم بدون « جهت » و « هدف » پذیرفته نیست و «
باید » های که « جهت » و « هدف » نظام اقتصادی را تبیین می کنند ؛ « باید »
های مبانی نامیده می شود


اقتصاد چیست
انسان
با توجه به تمایلی که به ارضای نیاز های خود دارد ، سعی می کند که با صرف
حداقل تلاش یا هزینه ، حداکثر نتیجه را به دست آورد ، این راه و روش ، اصل
اقتصاد نامیده شده ، فرد تحت تأثیر هر مشرب خاص که باشد ، لازم است بر
مبنای این اصل رفتار کند . بنابرین ، « اقتصاد » علمی است که رفتار و رابطه
انسان را با اشیای مادی مورد نیاز او که به رایگان در طبیعت نمی یابد ،
مطالعه می کند . مطالعه اقتصاد باید درک ، بیان و تا حدی پیش بینی رفتار
اقتصادی انسان را امکان پذیر سازد . این مطالعه باید به بهبود رفاه مادی
فردی و اجتماعی بشر کمک کند ؛ بنابرین می توان ادعا کرد که اقتصاد ، قبل از
هر چیز ، به تجزیه و تحلیل و تو ضیح شرایط و روابطی که در قلمرو رفاه مادی
قرار دارد ، می پردازد . و اقتصاد بر خلاف علوم طبیعی ، علم محض نیست ؛
بلکه مجموعه اصول و قواعدی است که تحت تأثیر اراده بشر قرار می گیرد .

موضوع علم اقتصاد
موضوع
اقتصاد عبارت است : از ثروت (کالاها ، خدمات و منابع ) از حیث چگونگی
تولید ، توزیع و مصرف آن . مقصود از « ثروت » جنبه مالیت و ارزش کالاها و
خدمات است ، نه جنبه عینیت اموال ؛ بنابرین ثروت از نظر ارزشمند بودن و
مالیت موضوع اقتصاد است …

 

تحقیق نظام اقتصادی

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

27 کیلوبایت

تعداد صفحات

24

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip