تحقیق نظام ترفيع و ارزشيابي عملكرد كاركنان

25000 تومان

مقدمه ارزشيابي عملكرد كاركنان تحت عناوين نظام ترفيعات ، تعيين شايستگي و ارزيابي عملكرد و نظاير اينها در اغلب سازمانها و شركتهاي دولتي و خصوصي مطرح است .ارزشيابي ابزار موثري در مديريت منابع انساني است كه با انجام صحيح و منطقي آن ،ضمن آن كه سازمانها با

توضیحات

تحقیق نظام ترفيع و ارزشيابي عملكرد كاركنان

دانلود تحقیق با موضوع نظام ترفيع و ارزشيابي عملكرد كاركنان،
در قالب word و در 24 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:

مقدمه
ارزشيابي
عملكرد كاركنان تحت عناوين نظام ترفيعات ، تعيين شايستگي و ارزيابي عملكرد
و نظاير اينها در اغلب سازمانها و شركتهاي دولتي و خصوصي مطرح است
.ارزشيابي ابزار موثري در مديريت منابع انساني است كه با انجام صحيح و
منطقي آن ،ضمن آن كه سازمانها با كارايي به اهداف خود مي رسند، منافع
كاركنان نيز تامين مي گردد.در جريان ارزشيابي عملكرد، يك مدير، رفتارهاي
كاري كاركنان را ازطريق سنجش ومقايسه آنها با معيارهاي ازپيش تنظيم شده
ارزيابي مي كند، نتايج حاصله را ثبت مي كند وآنها را به اطلاع كاركنان
سازمان مي رساند “رفتار سازماني ، ص 479”. انجام صحيح ودقيق مراحل ارزشيابي
امري نسبتا مشكل است زيرا كار ارزشيابي مستلزم نوعي قضاوت و داوري درباره
رفتار و عملكرد افراد است ، بنابراين انجام ارزشيابي با كيفيت و روشي كه
كمترين آثار سوء را داشته باشد ضرورت دارد. در تعدادي از سازمانها و شركتها
امرارزشيابي جنبه ظاهري و تشريفاتي پيدا مي كند و نتايج موردانتظار از آن
حاصل نمي شود.بيشتر روشهاي معمول ارزشيابي حالت ذهني و كيفي دارند. همين
امر سبب عدم رضايت و ناخرسندي كاركنان مي گردد. در بسياري از موارد مشاهده
مي شود بنابه دلايل متعددشخصي و سازماني ، معيارهاي كيفي ارزشيابي به صورت
آگاهانه يا ناخودآگاه با تعصب حمايت از كاركنان خاص و انحراف از اهداف
ارزشيابي همراه است . اگر كاركنان سازمان به اين نتيجه برسند كه اعطاي
ترفيعات و شايستگي و پرداخت پاداشها بر معيارهاي عملكردي استوار نبوده و
برمبناي ارزشيابي واقعي صورت نگيرد، اثرات زيانبار و مخربي بر عملكرد آنان
خواهد داشت . تاخير ورود، غيبت ، ترك كار و اتلاف منابع ، سالانه مبالغ
هنگفتي زيان به سازمانها وارد مي آورد. همچنين عملكرد ضعيف كاركنان ، اثرات
منفي وزيانباري بر رهبري و كاركنان سازمان به جاي مي گذارد. به طوري كه
امروزه بخش مهمي ازوقت مديران صرف تفكر درباره چگونگي اقدام درمورد افراد
كم كار مي شود …
 
مقدمه
ارزشيابي
عملكرد كاركنان تحت عناوين نظام ترفيعات ، تعيين شايستگي و ارزيابي عملكرد
و نظاير اينها در اغلب سازمانها و شركتهاي دولتي و خصوصي مطرح است
.ارزشيابي ابزار موثري در مديريت منابع انساني است كه با انجام صحيح و
منطقي آن ،ضمن آن كه سازمانها با كارايي به اهداف خود مي رسند، منافع
كاركنان نيز تامين مي گردد.در جريان ارزشيابي عملكرد، يك مدير، رفتارهاي
كاري كاركنان را ازطريق سنجش ومقايسه آنها با معيارهاي ازپيش تنظيم شده
ارزيابي مي كند، نتايج حاصله را ثبت مي كند وآنها را به اطلاع كاركنان
سازمان مي رساند “رفتار سازماني ، ص 479”. انجام صحيح ودقيق مراحل ارزشيابي
امري نسبتا مشكل است زيرا كار ارزشيابي مستلزم نوعي قضاوت و داوري درباره
رفتار و عملكرد افراد است ، بنابراين انجام ارزشيابي با كيفيت و روشي كه
كمترين آثار سوء را داشته باشد ضرورت دارد. در تعدادي از سازمانها و شركتها
امرارزشيابي جنبه ظاهري و تشريفاتي پيدا مي كند و نتايج موردانتظار از آن
حاصل نمي شود.بيشتر روشهاي معمول ارزشيابي حالت ذهني و كيفي دارند. همين
امر سبب عدم رضايت و ناخرسندي كاركنان مي گردد. در بسياري از موارد مشاهده
مي شود بنابه دلايل متعددشخصي و سازماني ، معيارهاي كيفي ارزشيابي به صورت
آگاهانه يا ناخودآگاه با تعصب حمايت از كاركنان خاص و انحراف از اهداف
ارزشيابي همراه است . اگر كاركنان سازمان به اين نتيجه برسند كه اعطاي
ترفيعات و شايستگي و پرداخت پاداشها بر معيارهاي عملكردي استوار نبوده و
برمبناي ارزشيابي واقعي صورت نگيرد، اثرات زيانبار و مخربي بر عملكرد آنان
خواهد داشت . تاخير ورود، غيبت ، ترك كار و اتلاف منابع ، سالانه مبالغ
هنگفتي زيان به سازمانها وارد مي آورد. همچنين عملكرد ضعيف كاركنان ، اثرات
منفي وزيانباري بر رهبري و كاركنان سازمان به جاي مي گذارد. به طوري كه
امروزه بخش مهمي ازوقت مديران صرف تفكر درباره چگونگي اقدام درمورد افراد
كم كار مي شود …

 

تحقیق نظام ترفيع و ارزشيابي عملكرد كاركنان

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

17 کیلوبایت

تعداد صفحات

24

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip