تحقیق هزينه يابي بر مبناي فعاليت

25000 تومان

هزينه يابي بر مبناي فعاليت : (ABC ) يك روش تخصيص هزينه ها به توليدات و خدمات مي باشد . آن معمولا بكار برده مي شود بصورت يك ابزاري از برنامه ها و كنترل مي شود . اين ابزار ضروري است در طي بررسي هايي كه بصورت ارزشي در يك بخش انجام مي شود . اين مفاهيم از

توضیحات

تحقیق هزينه يابي بر مبناي فعاليت

هزينه يابي بر مبناي فعاليت :
(ABC ) يك روش تخصيص هزينه ها به توليدات و خدمات مي باشد . آن معمولا بكار برده مي شود بصورت يك ابزاري از برنامه ها و كنترل مي شود . اين ابزار ضروري است در طي بررسي هايي كه بصورت ارزشي در يك بخش انجام مي شود . اين مفاهيم از ABC توسعه مي يابد در يك بخش از يك كارخانه اي كه در طي سالهاي 1970 و 1980 در US انجام گرفت .
در طي اين مدت موافقت مي كنند وبا يك ميزان كارخانه هاي ملي كه بصورت ساده اكنون در CAMI شناخته شده اند . فراهم مي كند فعاليت نقشي از مطالعات و اطلاعات شخصي را وقتي كه مي تواند بصورت يك فرمهاي شناخته شده فعاليت كند در نرخ ارزشمند شركت و بيرو روبرت كاپلان پيشنهاد كردند يك ميزان از مدلهايي كه توجه مفاهيم كنند به تعدادي از مفاهيمي كه بصورت هنري منتشر كنند در مجله ها روارد باسينس كه بر مي گردد به سال 1988 .
كوپروكاپلاك توصيف كرده است روش ABC كه حل مي كرد مسائل را از طريق يك سيستم مديريتي كه به آن بها مي داد از طريق سيستم مديريت كه بعلاوه اين سيستم ارزشي كه هستند اغلب قادرند تعيين كنند بدرستي قيمت واقعي را در توليدات كه ارزش پيدا مي كند با ارزش خدمات در نتيجه مديران مي توانند تصميم بگيرند كه متكي شوند بطور ناصحيح يا نادرست باشد با جزئيات مخصوصي كه تركيب مي شوند با نتيجه اي كه مي گيرند ماندن در يك حيطه دلخواه درصدي از ارزش را به بهايي تخصيص مي دهد در ABC هويت آن را جستجو مي كند كه باعث مي شود در نتيجه ارتباط پيدا مي كند با موضوعات واقعي كه براي بهاي آن پيشنهاد مي دهند يكبار از فعاليتهايي كه بصورت ارزشي پيشنهاد داده مي شود مي تواند بهاي آن را مشخص كند كه اين فعاليتها توزيع مي كند بصورت وسيعي از محصولات كه مي تواند توليدات بيشتري را بوجود آورد . توجه مي كند به حوضجه هايي ديگري كه با روشهاي مختلف مي توانند منجر شوند به قيمت آن يا شارژ كنند بهاي بيشتري را براي محصولات بيشتر …

تحقیق هزينه يابي بر مبناي فعاليت

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

11 کیلوبایت

تعداد صفحات

15

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip