تحقیق وجود خدا در قرآن‏

20000 تومان

براساس بيان و هدايت قرآن، خدا نه وجود است نه موجود، بلكه‏حقّ “قيوم” است.وجود اگر چه نامى مقدّس از نامهاى نيك خداوند است و اگرچه‏نورى است كه حقايق هستى را آشكار مى‏سازد و اگرچه با موجودات تفاوت دارد ولى به رغم همه اين امور نمى‏توان‏آن را خدا دانست و ن

توضیحات

تحقیق وجود خدا در قرآن‏

براساس بيان و هدايت قرآن، خدا نه وجود است نه موجود، بلكه‏حقّ “قيوم”
است.وجود اگر چه نامى مقدّس از نامهاى نيك خداوند است و اگرچه‏نورى است كه
حقايق هستى را آشكار مى‏سازد و اگرچه با موجودات تفاوت دارد ولى به رغم همه
اين امور نمى‏توان‏آن را خدا دانست و نمى‏توان خدا را وجود دانست -پاك و
مبراست‏پروردگار از اين كه چنين باشد- بلكه “وجود”، مخلوقى از”مخلوقات”
خداست و هرگونه كه بخواهد در آن تصرّف مى‏كند و آن‏را به پديده‏اى مى‏بخشد و
در نتيجه آن پديده آشكار شده و آفرينش‏مى‏يابد.نزديكترين وسيله براى شناخت
آن كه وجود، مخلوق است‏تصرّف در آن مى‏باشد و اين كه يك بار به چيزى داده
مى‏شود و سپس‏از آن ستانده مى‏شود، پس “وجود” هم “حقيقتى” است كه مالك
آن‏يعنى خداوند قادر آن را تدبير مى‏كند.
موجودات نيز خدا نيستند، بلكه
ستاره و درخت در برابر خداسجده مى‏كنند و خورشيد و ماه به تدبير خدا جريان
دارند و زمين‏تسليم امر اوست، ساده‏ترين دليل آن نشانه‏هاى آشكار
ضعف‏پديده‏هاست كه هرگز نمى‏توانند خداوند قادر باشند -پاك و منزّه‏است خدا
از اين كه چنين باشد.اين اصل فلسفى كه وجود را به ممكن و واجب تقسيم
مى‏كندووجود ممكن را “مخلوق” و وجود واجب را “خالق” مى‏پندارد درقرآن اصلاً
مردود است، زيرا خدا نه وجود است و نه مخلوق به‏وجود. بلكه وجود، نورى است
در اختيار خدا و بخشيده شده به‏مخلوقات، پس چگونه ممكن است خداوند و
آفريده‏ها در يك‏اساس مشترك باشند و آن را وجود بناميم و حال آن كه سه
اساس‏وجود دارد: خدا، وجود و آفريده‏ها.اين “اصل صوفيانه” كه خدا را “ذات
موجودات” مى‏پندارد و نيزاين “اصل مادى” كه پديده‏ها را “ذاتاً مسلّط”
برخود مى‏داندوبنابراين همين پديده‏ها، خود خدايند و بس، همگى
اصولى‏مردودند. زيرا خداوند والاتر، بالاتر و بزرگتر از
مخلوقات‏وآفريده‏هاى خود است، نه او مخلوقات و نه مخلوقات، او هست‏وميان او
و مخلوقاتش تباين است و اشتراكى نيست، مگر در الفاظى‏كه در حدود امكانات
آفريده‏ها وضع شده است. ميان خدا ومخلوقات تباين مطلق است پس هر آنچه در
مخلوقات جايز باشددرباره خداوند محال است و بر عكس …

تحقیق وجود خدا در قرآن‏

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

14 کیلوبایت

تعداد صفحات

14

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip