تحقیق وحدت در كثرت در هنر اسلامي

42000 تومان

انديشه اسلامي بعد از گذشته دو سده، هنري با خصوصيات ويژه و منحصر به فرد به جهان عرضه كرده كه خصوصيات آن براي قرنها پايدار مانده و روز به روز شكوفاتر و درخشانتر شده است. اين خصوصيات تا زماني كه وحدت وجود داشت تداوم يافت. اين هنر وحدت را در هماهنگي جستج

توضیحات

تحقیق وحدت در كثرت در هنر اسلامي

انديشه اسلامي بعد از گذشته دو سده، هنري با خصوصيات ويژه و منحصر به فرد
به جهان عرضه كرده كه خصوصيات آن براي قرنها پايدار مانده و روز به روز
شكوفاتر و درخشانتر شده است. اين خصوصيات تا زماني كه وحدت وجود داشت تداوم
يافت. اين هنر وحدت را در هماهنگي جستجو مي كرد و هماهنگي چيزي جز كثرت در
وحدت نبود. وحدت زيربناي همه چيز بود و وحدت و هماهنگي به كمك هندسه، وزن و
نور جلوه گر مي شد. در روند چنين انديشه اي بود كه هنر اسلامي از سده هاي
13-12 ق در تمامي سرزمينهاي اسلامي، از نظر ساختار و تزيين، از الگوي واحدي
پيروي كرد و آن را تداوم بخشيد
نكته اساسي در هنر اسلامي كه بايد بدان
توجه كرد عبارت است از توحيد. هنرمند مسلمان از كثرات مي گذرد تا به وحدت
نايل آيد. انتخاب نقوش هندسي و اسليمي و خيالي و كمترين استفاده از نقوش
انساني و وحدت اين نقوش در يك نقطه، تاكيدي بر اين اساس است:
نديم و مطرب و ساقي همه اوست خيال آب و گل در ره بهانه

جهان
در تفكر اسلامي جلوه و مشكات انوار الهي است و حاصل فيض مقدس نقاش ازلي، و
هر ذره اي و هر موجودي از موجودات جهان و هر نقش و نگاري مظهر اسمي از
اسماء الهيه است و در ميان موجودات، انسان مظهر جميع اسماء و صفات و گزيده
عالم است.
به هر تقدير جلوه گاه حقيقت در هنر، همچون تفكر اسلامي، عالم
غيب و حق است، به عبارت ديگر، حقيقت از عالن غيب براي هنرمند متجلي است، و
همين جهت، هنر اسلامي را عاري از خاصيت مادي طبيعت مي كند. او در نقش قالي
– كاشي و تذهيب و حتي نقاشي كه به نحوي مانع حضور و قرب به جهت جاذبه خاص
است، نمايش عالم ملكوت و مثال را كه عاري از خصوصيات زمان و مكان و فضاي
طبيعي است مي بيند. در اين نمايش كوششي براي تجسم بعد سوم و پرسپكتيو ديد
انساني نيست. تكرار مضامين و صورتها همان رفتن به اصل است. هنرمند در اين
مضامين از الگوي ازلي نه از صور محسوس بهره مي جويد، به نحوي كه گويا صور
خيالي او به صور مثالي عالم ملكوت مي پيوندد …

تحقیق وحدت در كثرت در هنر اسلامي

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

43 کیلوبایت

تعداد صفحات

127

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip