تحقیق پلی کربنات ها

25000 تومان

پلی کربنات ها شرح فرآيند اطلاعات جديد و شرايط متفاوت بطور عملي شرايط زيست محيطي و ايمني نياز به روز رساني فرآيند را بيشتر مي‌كند. بيشتر مباني طراحي و فرضيات مانند قبل است عامل انتقال زنجير عامل كنترل كننده جرم مولكولي نيز به جاي قتل از ( پارا ترشياري

توضیحات

تحقیق پلی کربنات ها

دانلود تحقیق با موضوع پلی کربنات ها،
در قالب word و در 37 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:

پلی کربنات ها
شرح فرآيند
اطلاعات
جديد و شرايط متفاوت بطور عملي شرايط زيست محيطي و ايمني نياز به روز
رساني فرآيند را بيشتر مي‌كند. بيشتر مباني طراحي و فرضيات مانند قبل است
عامل انتقال زنجير عامل كنترل كننده جرم مولكولي نيز به جاي قتل از ( پارا
ترشياري بيوتيل فنل) با نسبت مولي يكسان استفاده مي‌شود.
جدولي از
تجهيزات مورد نياز در جدول 504 آورده شده است. اين جدول سه عضو جديد را
نسبت به طراحي هاي گذشته نشان مي‌دهد. 1- تبخير كنندة خوراك فسژن
2-
واحد تصفيه و خالص سازي مجدد براي پليمري كه از محلول جدا شده است 3- يك
تبخير كنندة ضد حلال براي جدا سازي پليمرهاي با جرم مولكولي پايين.
فرآيند
با اختلاط بيس فنل A و پرا ترشياري فنل بطور نا پيوسته براي كنترل دقيق بر
ميزان پريدين و متيلن كلرايد، شروع مي‌شود. سپس مخلوط حاصل بعد از عبور از
يك خنك كننده به داخل راكتورها پمپ مي‌شود. (هفت راكتور همزن دار خنك
شونده كه بطور سري كار مي‌كنند) فسژن تبخير مي‌شود سپس متراكم شده و پس از
خنك شدن به داخل راكتورهاي مختلف خوراك دهي مي‌شود تا بهترين نتيجه حاصل
شود.
مقادير بيشتري از ميتلن كلرايد در مرحله مشخصي از واكنش براي كنترل
ويسكوزيته به راكتور اضافه مي‌شود. به محلول پليمري حاصل هيدركلريك اسيد
اعمال شده سپس در يك جريان متداخل با آب بون زدايي شده در دستگاه سانتريفوژ
مايع شسته مي‌شود و سپس محلول صاف مي‌شود. براي اطمينان از درصد پايين
مونومزوپليمرهاي با جرم مولكولي پايين، پليمر بصورت پودر در يك جريان
متداخل رسوب گذاري بازيافت مي‌شود. پليمر با صاف كردن از مرحله دوم رسوب
مي‌كند و رسوب فيلتر مي‌شود. لايه تشكيل شده روي فيلتر دوباره با ضد حلال
شسته شده و دوباره صاف مي‌شود. لايه جدا سازي شده در مرحله دوم صاف كردن،
خشك شده و آلياژ شده و پس از عبور از الكترو در خرد شده و بسته بندي مي‌شود
انتقال دهنده هاي با هواي خشك، و نگهدارنده هاي تراشه ها و ايستگاههاي
كيسه گيري و بسته بندي نيز آماده شده اند.
پريدين با شستشوي محلول با
خنثي سازي بوسيلة قليا كه در صد بسيار (كم حلال را خارج مي‌كند) و باز يافت
مي‌شود و سپس با رسيدن به نقطه آزئوتروپ محلول آب – پريدن متوقف مي‌شود.
محلول آزئوترو با اضافه كردن محلول غليظ قلياء تازه شكسته مي‌شود و پريدين
جدا مي‌شود. از محلول رقيق قليا براي خنثي سازي محلول شستشو همانگونه كه
توضيح داده شد، استفاده مي‌شود. در صد بسيار كم آب باقي مانده و در پريدن
به شكل آزئوتروپ 9 از طريق برج خشك كن، جدا مي‌شود و پريدين مجدداً در
فرآيند استفاده مي‌شود …
 

پلی کربنات ها
شرح فرآيند
اطلاعات
جديد و شرايط متفاوت بطور عملي شرايط زيست محيطي و ايمني نياز به روز
رساني فرآيند را بيشتر مي‌كند. بيشتر مباني طراحي و فرضيات مانند قبل است
عامل انتقال زنجير عامل كنترل كننده جرم مولكولي نيز به جاي قتل از ( پارا
ترشياري بيوتيل فنل) با نسبت مولي يكسان استفاده مي‌شود.
جدولي از
تجهيزات مورد نياز در جدول 504 آورده شده است. اين جدول سه عضو جديد را
نسبت به طراحي هاي گذشته نشان مي‌دهد. 1- تبخير كنندة خوراك فسژن
2-
واحد تصفيه و خالص سازي مجدد براي پليمري كه از محلول جدا شده است 3- يك
تبخير كنندة ضد حلال براي جدا سازي پليمرهاي با جرم مولكولي پايين.
فرآيند
با اختلاط بيس فنل A و پرا ترشياري فنل بطور نا پيوسته براي كنترل دقيق بر
ميزان پريدين و متيلن كلرايد، شروع مي‌شود. سپس مخلوط حاصل بعد از عبور از
يك خنك كننده به داخل راكتورها پمپ مي‌شود. (هفت راكتور همزن دار خنك
شونده كه بطور سري كار مي‌كنند) فسژن تبخير مي‌شود سپس متراكم شده و پس از
خنك شدن به داخل راكتورهاي مختلف خوراك دهي مي‌شود تا بهترين نتيجه حاصل
شود.
مقادير بيشتري از ميتلن كلرايد در مرحله مشخصي از واكنش براي كنترل
ويسكوزيته به راكتور اضافه مي‌شود. به محلول پليمري حاصل هيدركلريك اسيد
اعمال شده سپس در يك جريان متداخل با آب بون زدايي شده در دستگاه سانتريفوژ
مايع شسته مي‌شود و سپس محلول صاف مي‌شود. براي اطمينان از درصد پايين
مونومزوپليمرهاي با جرم مولكولي پايين، پليمر بصورت پودر در يك جريان
متداخل رسوب گذاري بازيافت مي‌شود. پليمر با صاف كردن از مرحله دوم رسوب
مي‌كند و رسوب فيلتر مي‌شود. لايه تشكيل شده روي فيلتر دوباره با ضد حلال
شسته شده و دوباره صاف مي‌شود. لايه جدا سازي شده در مرحله دوم صاف كردن،
خشك شده و آلياژ شده و پس از عبور از الكترو در خرد شده و بسته بندي مي‌شود
انتقال دهنده هاي با هواي خشك، و نگهدارنده هاي تراشه ها و ايستگاههاي
كيسه گيري و بسته بندي نيز آماده شده اند.
پريدين با شستشوي محلول با
خنثي سازي بوسيلة قليا كه در صد بسيار (كم حلال را خارج مي‌كند) و باز يافت
مي‌شود و سپس با رسيدن به نقطه آزئوتروپ محلول آب – پريدن متوقف مي‌شود.
محلول آزئوترو با اضافه كردن محلول غليظ قلياء تازه شكسته مي‌شود و پريدين
جدا مي‌شود. از محلول رقيق قليا براي خنثي سازي محلول شستشو همانگونه كه
توضيح داده شد، استفاده مي‌شود. در صد بسيار كم آب باقي مانده و در پريدن
به شكل آزئوتروپ 9 از طريق برج خشك كن، جدا مي‌شود و پريدين مجدداً در
فرآيند استفاده مي‌شود …

 

تحقیق پلی کربنات ها

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

25 کیلوبایت

تعداد صفحات

37

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip