تحقیق پیشینه لباس در جهان

55000 تومان

لباس همان سطح هر چيزي است و در لايه هاي اوليه، هر فاعل شناسان با آن درگير مي‌شود در مفهوم عربي معناي ستر كردن، پوشاندن، مخفي كردن، و حتي بدل كردن را يادآوري مي شود و پوشاننده شده را آن طور به نمايش مي گذارد كه اقتضاي ظاهري‌ اش باشد. اين امر كه بشر، ب

توضیحات

تحقیق پیشینه لباس در جهان

لباس همان سطح هر چيزي است و در لايه هاي اوليه، هر فاعل شناسان با آن
درگير مي‌شود در مفهوم عربي معناي ستر كردن، پوشاندن، مخفي كردن، و حتي بدل
كردن را يادآوري مي شود و پوشاننده شده را آن طور به نمايش مي گذارد كه
اقتضاي ظاهري‌ اش باشد.
اين امر كه بشر، براينشان دادن خود را از قديم
الايام مانند حيوانات (كه در زمان هاي خاص مثل جفت گيري يا نزاع تغيير ظاهر
مي دهند) مبدل شده، با هنر نقش اندازي اولين قدم د ر راه مفاهيم جديد پوشش
را برداشته است، ما را به اين گفته ويل دورانت كه «هنر در ميان قبايل وحشي
از نقش تزئيني و لباس پوستي و خال كوبي برخاسته» راهنما مي‌شود. بشر
نخستين، در مراسم خاص، بدن خود را با رنگ ها يا نقوشي زينت مي داده تا در
«جلب نظر» يا «جعل نظر» خود را نوع خاصي نشان دهد. به مرور استفاده از رنگ
به دليل عدم ثبات از ميان رفت و خال كوبي (Taboo) با هزار نيش سوزن جايگزين
آن شد، سير آرايش بدن پس از استفاده از پوست حيوانات كم كم به دوران
جديدتري رسيد و بشر با دستيابي به تكنولوژي نساجي الياف را به صورت پارچه
توليد كرد و مفاهيم پوشش را تحت تاثير قرار داد. در اين سير تكامل آن نقوش و
رنگهايي كه با خالكوبي و رنگ كردن بدن يا با استفاده از پوست حيوانات و
قطعات بدن آنها يا شاخ و برگ گياهان، انسان را به نحوي ديگر نشان مي داد يا
مي پوشاند به منسوجات منتقل مي شد و پيشرفت فن آوري، ظواهر و نقوش جادويي،
ديني، خانوادگي، طبقه بندي حرف، سطوح اجتماعي و غيره … را به سوي توليد
شكل يافته تر منسوج و البسه سوق داد و رسوم و آداب اجتماعي و نيز تكنولوژي
نساجي و پوشاك را به سمت اشاعه و حفاظت از معاني و ظواهر كشاند.
هزاره
دهم ق.م دوره اي است كه اصطلاحاً دوران نوسنگي نامگذاري شده است و معمولاً
با نامهايي چون عصر استقرار، عصر دهكده نشيني، عصر كشاورزي و عصر دامداري
نيز شهرت داشته و به عنوان يكي از ادوار مهم تاريخ تكامل بشر از بعد فني و
معنوي محسوب مي شود. بايد گفت، پيش از تاريخ اطلاع دقيقي از جوامع انساني
در دست نيست و آنچه گفته شد بيشتر بر اساس حدس و گمان بوده است. به نظر مي
رسد، پيش از اين تاريخ انسان ها همانند گله هاي حيواني در رفت و آمد بوده
اند و از آنان آثار مادي ملموسي جز اشياي سنگي به دست نيامده است. و اما در
مورد پوشاك، بافت و تاريخ آن، كه محور اصلي موضوع است و شايد بتوان آنرا
به دوران پيش از نوسنگي نسبت داد، دوره اي كه با نامهاي ميان سنگي، پارينه
سنگي و يا دوره پيش از تاريخ نامگذاري شده و از دو تا هفت ميليون سال پيش
آغاز و تا ده هزار سال پيش (آغاز دوره نوسنگي) ادامه داشته است. براي شناخت
دقيق تر از تاريخ بافت و پوشاك آنرا در سه مقوله:
1- پارچه و طرح 2- فرم و شكل 3- دوخت لباس
مورد بررسي قرار مي دهيم.
1- پارچه و طرح لباس
احتمال
داده مي شود اولين لباس ها توسط گروه هاي انساني كه به ويژه در مناطق
سردسير زندگي مي كردند تهيه شده است. آنها بعد از آن كه حيواناتي مانند
گوزن، ماموت، گاو و حتي اسب را شكار مي كردند كم كم به اين نتيجه رسيدند كه
مي توان از پوست آنها براي پاپوش و يا تن پوش استفاده كرد و قطعاً فيزيك
اين حيوانات و تناسب آن با يك نيم تنه براي انسان تبلور اين انديشه را در
ذهن آنها بيشتر كرد كه مثلاً بعد از شكار يك حيوان بزرگ، با كندن پوست آن
مي شود از اين پوست به عنوان تن پوش استفاده نمود. هنوز هم اين عادت در
بعضي از انسان ها (پاره اي قبايل در آفريقا و آمريكاي لاتين) وجود دارد كه
علاقه مندند خود را به شكل حيوانات درآورده و نقشي را ايفا نمايند. حتي در
نقش برجسته هاي باستاني نيز گاهي موجوداتي با پيكر انسان و سر حيواني و يا
بالعكس حيواناتي كه سر انسان دارند، ديده مي شود.
پس اين احتمال وجود
دارد كه تفكرات اين گونه، ريشه در دوران بسيار قديم داشته باشند، يعني
زماني كه بشر از پوست حيوانات براي تهيه تن پوش استفاده مي كرده است …

تحقیق پیشینه لباس در جهان

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

61 کیلوبایت

تعداد صفحات

159

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip