تحقیق چهره پردازي و صحنه آرايي از ديدگاه هنر گرافيك در شاهنامه

40000 تومان

شاهنامه كتاب تاريخي ما ايرانيان است ، شايد در هيچ دورة تاريخي ايران به كتابي ، بيش از شاهنامه به لحاظ مصّور سازي پرداخته نشده باشد و تقريباً بيش از هر كتاب ديگري مورد توجه پادشاهان به جز سلطان محمود غزنوي كه قدر حكيم را ندانست.

توضیحات

تحقیق چهره پردازي و صحنه آرايي از ديدگاه هنر گرافيك در شاهنامه

دانلود تحقیق با موضوع شاهنامه،

در قالب word و در 134 صفحه، قابل ویرایش.

فهرست مطالب
چكيده
پيشگفتار
مقدمه    
فصل اول :  رستم كيست ؟   
          ( دوران زندگي خانوادة رستم )
فصل دوم : رستم چگونه مردي است ؟
( صورت وسيرت رستم هنيت و سلاح و اسب رستم )
فصل سوم: « هفت خوان »    
         ( جنگ هاي رستم موجودات اساطيري در هفت خوان )
فصل چهارم : بررسي چهره هاي مختلف هفت خوان از ديدگاه چهره پردازي   
فصل پنجم : شناخت مكالمه و كلام در نمايش
نيروهايي كه در روند نمايش دخيل هستند
فصل ششم : بررسي فضا و صفحه هاي هفت خوان
خوان اول
خوان دوم 
خوان سوم
خوان چهارم
خوان پنجم
خوان ششم
خوان هفتم
فصل هفتم : داستان مرگ جهان پهلوان رستم
فصل هشتم : پيشنهاد و نتيجه گيري
خلاصة كار عملي
فهرست منابع

 
بخشی از متن تحقیق:
شاهنامه كتاب تاريخي ما ايرانيان است ، شايد در هيچ دورة تاريخي ايران به كتابي ، بيش از شاهنامه به لحاظ  مصّور سازي پرداخته نشده باشد و تقريباً بيش از هر كتاب ديگري مورد توجه پادشاهان به جز سلطان محمود غزنوي كه قدر حكيم را ندانست.  و همچنين مغرضاني كه با فرهنگ ايران ميانه خوبي ندارد نقاشان به اين دليل كه كتاب فرودسي بيش از هر كتاب ديگري تصويري است . به اين كتاب عنايت خاصّي داشتند.  و اين مهم هم در بيان فردوسي و هم روايات اساطيري آن نهفته است . از اين رو  شاهنامه هم مبدأ تصوير سازي ايراني است و هم منبع پژوهش . اما هيچگاه نه جايگاه تصويري ( ونه تصوير سازي ) آن اعتنا نشده  است . از اين رونگارنده صمم گرديد كه بامختصر معلومات خود پژوهشي هر چند محدود در اين مورد انجام دهد . اگر چه اين پژوهش محدود به هفت خوان رستم است ومنابع تصوير سازي اين  فصل شاهنامه زياد ، امّا در رشته هاي ديگر هنري تقريباً به آن پرداخته نشده است . منظورم از رشته هاي ديگر هنري ، سينما و نمايش است چرا كه عليرغم نگاه اساطيري موجود در اين فصل به نوعي مي توان نگاه عارفانة فردوسي را هم به آن افزود ، آن نگاه هم شايد در تحول رستم پس از گذراندن هر مرحله از هفت خوان است و اين نكته مي‌توانست و مي تواند  – منبعي براي راويان داستانهاي شاهنامه باشد . شاهنامه     علي رغم نگاه اسطوره اي خود كاملاً ملموس است و تنها نكته آن بيان تصويري فردوسي است . خواننده شعر فردوسي با شخصيتهاي آن كاملاً احساس قرابت مي كند،  حالات شخصتها ، تغيير فرم چهره ها ( آنچه  كه ميان نمايشنامه نويسان مرسوم است يعني  ميميك صورت ) فضاي بزم يا رزم ، معاشقه يا مجادله و حتي چهرة رخش در شعر فردوسي براي خواننده كاملاً تصوير شده است . از اين رو مهمترين منبع براي نگارنده همان كتاب وزين فردوسي بوده است …

تحقیق چهره پردازي و صحنه آرايي از ديدگاه هنر گرافيك در شاهنامه

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

90 کیلوبایت

تعداد صفحات

134

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip