تحقیق چگونگی تصميم گيري و حل مساله در سازمان

25000 تومان

تصميم گيري و حل مساله اهداف 1 – تعيين حداقل پنج منبع از پيچيدگيهاي تصميم گيري براي مديران امروزي 2- تعريف و توضيح سه دام تصميم گيري: ساختاري، تعهدات، و اعتماد به نفس بيش از حد 3 – بحث در مورد اينكه چرا تصميمات برنامه ريزي شده و بدون برنامه ريزي ن

توضیحات

تحقیق چگونگی تصميم گيري و حل مساله در سازمان

دانلود تحقیق با موضوع چگونگی تصميم گيري و حل مساله در سازمان،
در قالب word و در 15 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:

تصميم گيري و حل مساله
اهداف
1 – تعيين حداقل پنج منبع از پيچيدگيهاي تصميم گيري براي مديران امروزي
2- تعريف و توضيح سه دام تصميم گيري: ساختاري، تعهدات، و اعتماد به نفس بيش از حد
3 – بحث در مورد اينكه چرا تصميمات برنامه ريزي شده و بدون برنامه ريزي نيازي به تصميم گيريهاي متفاوت از هم دارند و تشخيص دو نوع دانش در مديريت دانش.
4 – مرور مزايا و معايت تصميم گيري گروهي.
5 – تعريف خلاقيت، و تعيين و توضيح پنج عامل از ده عامل قفل هاي ذهني كه مي تواند مانع خلاقيت شود.
6 – فهرست و توضيح چهار قدم اوليه در فرايند حل خلاقانه مسئله و تشريح اينكه چگونه علت مشكلات قابل رديابي از طريق نمودار تيغ ماهي است.
چالشهاي تصميم گيرندگان
تصميم گيرندگان و انتخاب راه هاي عملي ديگر متناسب با نيازهاي يك موقعيت
روند تصميم گيري
سرعت تصميم گيري در حال شتاب است:
گزارش مديران حاكي از آن است كه تصميمات زيادي گرفته مي شود حال آنكه وقت كمتري براي اجراي اين تصميمات دارند.
جريانات پيچيدة تصميمات
دلايل پيچيدگي تصميمات
دام هاي ادراكي و رفتاري تصميم
دامهاي تصميم گيري (ادامه)
پرداختن به جريانات پيچيدة تصميمات
چند معيار توسط يك تصميم بر طرف شود.
ابهاماتي كه اغلب چندين تصميم را تعيين مي كنند.
ريسك و بي ثباتي در مورد راههاي تصميم
اثرات بلند مدت تاثير يك انتخاب از يك راه بخصوص ديگر
اثرات بلند مدت تاثير تعداد افرادي را كه قبل از گرفتن يك تصميم با آنها مشورت مي شود افزايش مي دهد.
دامهاي تصميم گيري (ادامه)
پرداختن به جزئيات پيچيدة تصميمات (ادامه)
تصميم گيري گروهي لايه اي تعداد افرادي را كه در فرايند تصميم گيري نقش دارند افزايش مي دهد.
– نظرات مشخصي توسط شركت كنندگان متفاوت در فرايند باعث ايجاد مخالفتهايي نسبت به اينكه آيا تصميمي درست است يا غلط، خوب يابد، اخلاقي است يا غير اخلاقي مي شود.
پيامدهاي ناخواسته بعلت اينكه نتيجه هدفمند هميشه قابل پيش بيني نيست.
جلوگيري از دامهاي تصميم گيري ادراكي و رفتاري
اشتباه ساختاري
روشي كه اطلاعات ارائه شده به نحوة توصيف فرد از آن اطلاعات تاثير گذاشته و متعاقباً تصميم فرد را تغيير دهد.
تعديل تعهدات
انجام يك سري اعمالي كه فرد را بسوي از دست دادن موقعيت سوق دهد Throwing good money after bad
اعتماد بيش از حد
اعتماد بيش از حد فرد به توانائيهايش
مبارزه با عدم قطعيت
شرايط عدم قطعيت
قطعيت: زماني كه بر اساس يك سري واقعيات روشن نتيجة تصميم قابل پيش بيني باشد.
ريسك: زماني كه تمصميمي بر اساس اطلاعات ناقص اما مورد اعتماد گرفته مي شود.
عدم قطعيت: زماني بوجود مي آيد كه هيچ اطلاعات قابل اعتمادي كه بتوان بر اساس آن تصميم گيري كرد وجود نداشته باشد….

تحقیق چگونگی تصميم گيري و حل مساله در سازمان

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

10 کیلوبایت

تعداد صفحات

15

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip