تحقیق گران فروشی

20000 تومان

عبارت است از عرضه يا فروش کالا يا ارائه خدمت به بهائی بيش از نرخ های تعيين شده به وسيله مراجع قانونی ذی ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قيمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزايش بهای کالا يا خدمت به زيان خريدار گردد. جريمه گران فروشی، با ع

توضیحات

تحقیق گران فروشی

 عبارت است از
عرضه يا فروش کالا يا ارائه خدمت به بهائی بيش از نرخ های تعيين شده به
وسيله مراجع قانونی ذی ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قيمت گذاری و انجام
دادن هر نوع عملی که منجر به افزايش بهای کالا يا خدمت به زيان خريدار
گردد.
جريمه گران فروشی، با عنايت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زير است:
الف- جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدی معادل مبلغ گران فروشی،
در صورتی که جريمه نقدی کمتر از پنجاه هزار (50،000) ريال باشد، جريمه
نقدی معادل پنجاه هزار (50،000) ريال خواهد بود …

تحقیق گران فروشی

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

125 کیلوبایت

تعداد صفحات

16

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip