پاورپوینت بررسی و تحلیل مطالعات بیمارستان

30000 تومان

تاریخ سازان بیمارستان ساز وصـيت نامه داريــــــــــوش کبیر اينــــــک که من از دنيا ميروم بيست و پنج کشور جزو امپراطوری ايران است و در تمام اين کشورها پول ايران رواج دارد و ايرانيان در آن کشورها دارای احترام هستند و مردم کشورها نيز در ايران دارای احت

توضیحات

پاورپوینت بررسی و تحلیل مطالعات بیمارستان

دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی و تحلیل مطالعات بیمارستان،
در قالب ppt و در 73 اسلاید، قابل ویرایش.

بخشی از متن پاورپوینت:

تاریخ سازان بیمارستان سازوصـيت نامه داريــــــــــوش کبیر
اينــــــک
که من از دنيا ميروم بيست و پنج کشور جزو امپراطوری ايران است و در تمام
اين کشورها پول ايران رواج دارد و ايرانيان در آن کشورها دارای احترام
هستند و مردم کشورها نيز در ايران دارای احترام مي باشند
……جـــــــانشين من خشايار شا بايد مثل من در حفظ اين کشورها بکوشد و
راه نگهداری اين کشورها اين است که در امور داخلي آنها مداخله نکند و مذهب و
شعائر آنها را محترم بشمارد……اکنــــون که من از اين دنيا مي روم تو
دوازده کرور دريک زر در خزانه سلطنتي داری و اين زر يکي از ارکان قدرت تو
مي باشد زيرا قدرت پادشاه فقط به شمشير نيست بلکه به ثروت نيز هست.
 البته
به خاطر داشته باش که تو بايد به اين ذخيره بيفزايي نه اينکه از آن بکاهي.
من نمي گويم که در مواقع ضروری از آن برداشت نکني ، زيرا قاعده اين زر در
خزانه آن است که هنگام ضرورت از آن برداشت کنند امّا در اولين فرصت آنچه
برداشتي به خزانه برگردان.
مادرت آتوسا بر من حق دارد پس پيوسته وسايل
رضايت خاطرش را فراهم کن …..ده ســـــــال است که من مشغول ساخت انبارهای
غله در نقاط مختلف کشور هستم و من روش ساخت اين انبارها را که با سنگ
ساخته ميشود و به شکل استوانه است در مصر آموختم و چون انبارها پيوسته
تخليه ميشوند حشرات در آن بوجود نمي آيند و غله در اين انبارها چند سال مي
ماند بدون اينکه فاسد شود و تو بايد بعد از من به ساختن انبارهای غله ادامه
دهي تا اينکه همواره آذوقه دو يا سه سال کشور در انبارها موجود باشد و هر
ساله بعد از اينکه غله جديد بدست آمد از غله موجود در انبارها برای تامين
کسر خواربار استفاده کن و غله جديد را بعد از اينکه بو جاری شد به انبار
منتقل نما و به اين ترتيب تو هرگز برای آذوقه در اين مملکت دغدغه نخواهي
داشت ولو دو يا سه سال پياپي خشکسالي شود …..
تاریخ سازان بیمارستان سازوصـيت نامه داريــــــــــوش کبیر
اينــــــک
که من از دنيا ميروم بيست و پنج کشور جزو امپراطوری ايران است و در تمام
اين کشورها پول ايران رواج دارد و ايرانيان در آن کشورها دارای احترام
هستند و مردم کشورها نيز در ايران دارای احترام مي باشند
……جـــــــانشين من خشايار شا بايد مثل من در حفظ اين کشورها بکوشد و
راه نگهداری اين کشورها اين است که در امور داخلي آنها مداخله نکند و مذهب و
شعائر آنها را محترم بشمارد……اکنــــون که من از اين دنيا مي روم تو
دوازده کرور دريک زر در خزانه سلطنتي داری و اين زر يکي از ارکان قدرت تو
مي باشد زيرا قدرت پادشاه فقط به شمشير نيست بلکه به ثروت نيز هست.
 البته
به خاطر داشته باش که تو بايد به اين ذخيره بيفزايي نه اينکه از آن بکاهي.
من نمي گويم که در مواقع ضروری از آن برداشت نکني ، زيرا قاعده اين زر در
خزانه آن است که هنگام ضرورت از آن برداشت کنند امّا در اولين فرصت آنچه
برداشتي به خزانه برگردان.
مادرت آتوسا بر من حق دارد پس پيوسته وسايل
رضايت خاطرش را فراهم کن …..ده ســـــــال است که من مشغول ساخت انبارهای
غله در نقاط مختلف کشور هستم و من روش ساخت اين انبارها را که با سنگ
ساخته ميشود و به شکل استوانه است در مصر آموختم و چون انبارها پيوسته
تخليه ميشوند حشرات در آن بوجود نمي آيند و غله در اين انبارها چند سال مي
ماند بدون اينکه فاسد شود و تو بايد بعد از من به ساختن انبارهای غله ادامه
دهي تا اينکه همواره آذوقه دو يا سه سال کشور در انبارها موجود باشد و هر
ساله بعد از اينکه غله جديد بدست آمد از غله موجود در انبارها برای تامين
کسر خواربار استفاده کن و غله جديد را بعد از اينکه بو جاری شد به انبار
منتقل نما و به اين ترتيب تو هرگز برای آذوقه در اين مملکت دغدغه نخواهي
داشت ولو دو يا سه سال پياپي خشکسالي شود …..

پاورپوینت بررسی و تحلیل مطالعات بیمارستان

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

2,855 کیلوبایت

تعداد صفحات

73

فرمت فایل اصلی

ppt

فرمت فایل دانلودی

.ppt