پاورپوینت تجهیزات تک مرحله ای و چند مرحله ای در مهندسی پزشکی

25000 تومان

تجهيزات چند مرحله اي: چند مرحله اي : زمان خودكاري(t) يك نوع ماشين 15دقيقه و زمان تنظيم(L) آن 5و زمان باز كردن(U) قطعه 5 دقيقه مي باشد. كارگر براي بازرسي (I)قطعه تمام شده 2 و براي حركت(T) از يك ماشين به ماشين ديگر 3 دقيقه زمان نياز دارد. لطفا به سئو

توضیحات

پاورپوینت تجهیزات تک مرحله ای و چند مرحله ای در مهندسی پزشکی

دانلود پاورپوینت با موضوع تجهیزات تک مرحله ای و چند مرحله ای در مهندسی پزشکی،
در قالب ppt و در 35 اسلاید، قابل ویرایش.

بخشی از متن پاورپوینت:
زمان خودكاري(t) يك
نوع ماشين 15دقيقه و زمان تنظيم(L) آن 5و زمان  باز كردن(U) قطعه 5 دقيقه
مي باشد. كارگر براي بازرسي (I)قطعه تمام شده 2 و براي حركت(T) از يك ماشين
به  ماشين ديگر 3 دقيقه زمان نياز دارد. لطفا به سئوالات ذيل پاسخ دهيد
تعداد ماشين آلاتي كه صرف نظر از بيكاري ماشين و اپراتور به كارگرتخصيص 
مي  يابد چقدر استnتعداد ماشين تخصيص يافته به هر اپراتورmزمان دوره
تكرارTcزمان بيكاري اپراتور در دوره تكرارToزمان بيكاري هر ماشين در طي
دوره تكرارTmهزينه هر واحد توليد شده بر اساس تخصيص mماشين براي هر
اپراتورTc(m)
a=L+U            b=I+T
n=(a+t)/(a+b)=(5+5+15)/(5+5+2+3)=1/66
Tc={a+t)           اگر m<=n ,         m(a+b)                اگرm>n
اگريك
ماشين به يك كارگر اختصاص يابدبا توجه به اينكه زمان عمليات ماشين 25
دقيقه و زمان درگيري اپراتور 15 دقيقه است در نتيجه 10 دقيقه كارگر بيكار
خواهد بودوطول دوره تكرار 25  دقيقه خواهد بودTc=10+15
اگرm=2در نظر گرفته شود آنگاه طول دوره برابرm(a+b)=2(10+5)=30خواهد شد وماشين بيكار خواهيم داشت.
To={
(a+t)-m(a+b)      اگر m<=n    و   =0      اگر   m>nاگرm=1 باشد
آنگاه زمان بيكاري كارگربرابر
To=(10+15)-1(10+5)=10                              دقيقه و اگر تعداد
ماشين بيشتر از يك شود بيكاري كارگر صفر خواهد شد
Tm={m(a+b)-(a+t)       اگر m>n        و   = 0      اگر          m<=n
اگرتعداد
ماشين براي هر اپراتور برابر 2 در نظر گرفته شود آنگاه زمان بيكاري ماشين
در طي دوره تكرار برابر Tm=2(10+5)-(10+15)=5دقيقه خواهد بودو بيكاري
اپراتور در طي دوره تكرارصفر خواهد شد
حال اگر هزينه هر نفر
ساعت(c1)برابر3تومان وهزينه هر ماشين ساعت (c2)برابر10 تومان براي هر ماشين
باشدهزينه هر واحد توليد شده (Tc(m)) بر اساس تخصيص mماشين براي هر
اپراتور برابر خواهد شد با
نياز به تجهيزات از طريق نرخ توليد: 
Mj=∑[(Pij*Tij)/Cij]

– این پاورپوینت کاملا استاندارد بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی رعایت شده است.

پاورپوینت تجهیزات تک مرحله ای و چند مرحله ای در مهندسی پزشکی

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

1,234 کیلوبایت

تعداد صفحات

35

فرمت فایل اصلی

power point

فرمت فایل دانلودی

.zip