پاورپوینت حسابداری صنعتی 1

25000 تومان

فهرست مطالب سربار پیش بینی شده مبانی جذب هزینه های سربارساخت سطوح فعالیت محاسبه نرخ جذب سربار سربار جذب شده سربار واقعی سربار پیش بینی شده اطلاعات واقعی سربار نظیر هزینه های آب و برق مصرفی ،… و یا سرباری که از دوایر دیگر تخصیص می یابد ، مع

توضیحات

پاورپوینت حسابداری صنعتی 1


فهرست مطالب

 سربار پیش بینی شده
 مبانی جذب هزینه های سربارساخت
 سطوح فعالیت
 محاسبه نرخ جذب سربار
 سربار جذب شده
 سربار واقعی
بخشی از متن پاورپوینت
 سربار پیش بینی شده
اطلاعات
واقعی سربار نظیر هزینه های آب و برق مصرفی ،… و یا سرباری که از دوایر
دیگر  تخصیص می یابد ، معمولاً با تأخیر در دسترس قرار می گیرد. همچنین
برخی از هزینه های سربار مانند هزینه تعمیر ماشین آلات ممکن است در یک مقطع
زمانی خاص از یک دوره مالی اتفاق بیفتد که در صورت استفاده از سربار واقعی
، بهای تمام شده محصول در آن مقطع زمانی خاص افزایش خواهد یافت ، در نتیجه
بهای تمام شده کالای ساخته شده کالای ساخته شده در مقاطع زمانی مختلف ،
متفاوت خواهد بود . بدین لحاظ برای منظور نمودن هزینه های سربار ساخت به
حساب کالای در جریان ساخت ، تنها راه ممکن که بتواند در اسرع وقت نیازهای
مدیریت را برآورده ساخته و نوسانات غیر منطقی و غیر قابل کنترل را متعادل
سازد، استفاده از نرخ از پیش تعیین شده سربار(نرخ جذب سربار) می باشد. نرخ
جذب سربار هم در سیستم هزینه یابی سفارش کار و هم در سیستم هزینه یابی
مرحله ای مورد استفاده قرار می گیرد. این نرخ حاصل تقسیم هزینه های سربار
ساخت برآوردی(سربار پیش بینی شده) در یک دوره معیّن بر مبنای جذب سربار
برای همان دوره می باشد …

 سربار پیش بینی شده
 مبانی جذب هزینه های سربارساخت
 سطوح فعالیت
 محاسبه نرخ جذب سربار
 سربار جذب شده
 سربار واقعی

بخشی از متن پاورپوینت

 سربار پیش بینی شده

اطلاعات
واقعی سربار نظیر هزینه های آب و برق مصرفی ،… و یا سرباری که از دوایر
دیگر  تخصیص می یابد ، معمولاً با تأخیر در دسترس قرار می گیرد. همچنین
برخی از هزینه های سربار مانند هزینه تعمیر ماشین آلات ممکن است در یک مقطع
زمانی خاص از یک دوره مالی اتفاق بیفتد که در صورت استفاده از سربار واقعی
، بهای تمام شده محصول در آن مقطع زمانی خاص افزایش خواهد یافت ، در نتیجه
بهای تمام شده کالای ساخته شده کالای ساخته شده در مقاطع زمانی مختلف ،
متفاوت خواهد بود . بدین لحاظ برای منظور نمودن هزینه های سربار ساخت به
حساب کالای در جریان ساخت ، تنها راه ممکن که بتواند در اسرع وقت نیازهای
مدیریت را برآورده ساخته و نوسانات غیر منطقی و غیر قابل کنترل را متعادل
سازد، استفاده از نرخ از پیش تعیین شده سربار(نرخ جذب سربار) می باشد. نرخ
جذب سربار هم در سیستم هزینه یابی سفارش کار و هم در سیستم هزینه یابی
مرحله ای مورد استفاده قرار می گیرد. این نرخ حاصل تقسیم هزینه های سربار
ساخت برآوردی(سربار پیش بینی شده) در یک دوره معیّن بر مبنای جذب سربار
برای همان دوره می باشد …

پاورپوینت حسابداری صنعتی 1

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

2,539 کیلوبایت

تعداد صفحات

24

فرمت فایل اصلی

power point

فرمت فایل دانلودی

.zip