پاورپوینت فيزيولوژي اعصاب (ویژه ارائه کلاسی درس فیزیولوژی ورزشی)

45000 تومان

دانلود پاورپوینت با موضوع فيزيولوژي اعصاب ( ویژه ارائه کلاسی درس فیزیولوژی ورزشی)، در قالب ppt و در 231 اسلاید، قابل ویرایش، شامل سيستم عصبي، سيستم عصبي و كنترل، طبقه بندي سيستم عصبي، سلولهاي عصبي( نرون ها)، آناتومي نرون ها …

توضیحات

پاورپوینت فيزيولوژي اعصاب (ویژه ارائه کلاسی درس فیزیولوژی ورزشی)

دانلود پاورپوینت با موضوع فيزيولوژي اعصاب (ویژه ارائه کلاسی درس فیزیولوژی ورزشی)،

در قالب ppt و در 231 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:


سيستم عصبي
سيستم عصبي و كنترل
طبقه بندي سيستم عصبي
سلول هاي عصبي (نرون ها)
آناتومي نرون ها
مفهوم عمومي نرون
تقسيمات نرون ها از لحاظ ساختاري
تقسيم بندي نرون ها از نظر عمل و وظيفه
نوروگليها
اعمال پيشنهادي براي سلول هاي نروگلي
ميلين سازي
نرولما (neurilemma) يا غلاف شوان
رشته هاي عصبي
غشاي سلولي و نفوذپذيري نسبت به يونها
كانالهاي يوني
پتانسيل استراحت غشا resting membrance potential
پتانسيل استراحت در يك سلول فرضي
توزيع يونهاي كلر در طرفين غشا
دي پولاريزاسيون و هايپر پولاريزاسيون
پتانسيل عمل و كانالهاي درچه دار الكتريكي
انتشار پتانسيل عمل
كانالهاي دريچه دار الكتريكي، و انتشار ايمپالس
سيناپس(synapse)
مكانيزم انتقال سيناپسي
پتانسيل پس سيناپسي تحريكيEPSP
پتانسيل پس سيناپسي مهاريIPSP
جمعsummation
جمع زماني temporal summation
جمع فضايي spatial summation
قانون همه يا هيچ
عواملي كه انتقال سيناپسي را افزايش مي دهد
عواملي كه انتقال سيناپسي را كاهش مي دهد
ميانجي هاي عصبيneurotransmitters
ميانجي هاي ريز ملكول تند عمل
ميانجي هاي نوروپپتيدي كند عمل
چگونگي آزادسازي ميانجي
اثرات ناشي از كپلكس ميانجي- گيرنده
گيرنده هاي پس يسناپسي
گيرنده هايي كه كانالهاي يوني را كنترل مي نمايند
گيرنده هايي كه از طريق پيك هاي دوم داخل سلولي  عمل مي نمايند
مغزbrain
مخcerebrum
کار مخ
تفاوت نیمکره های مغز
تفاوت نیمکره های مغز در مردان و زنان
قشر حسي
قشر حركتي
لوبهاي مغز
جايگاه هوش(intelligence)  در مغز
اثرات برداشتن دو طرفه لوب پره فرونتال
فيبرها در قشر مخ
ناحيه ورنيكه
بطنهاي مغزventricles
ديانسفالونdiencephalon
عقده هاي قاعده ايbasal ganglia
كارهاي گانگليون هاي قاعده اي
حواس
تقسيم بندي حواس
حس هاي پيكري
مسير حسي درد و دما
مسير حسي لمس
راه هاي حس درد
درد
گيرنده
تقسيم بندي گيرنده ها
تالاموس
كارهاي تالاموس
هيپوتالاموس hypothalamus
كارهاي هيپوتالاموس
تنظيم دماي بدن
ساقه مغز brain stem
تشكيلات رتيكولر
مغز مياني (مزانسفالون midbrain)
پل مغزيpons
بصل النخاع medulla oblongata
مخچهcerebellum
رفلكس دهليزي- چشمي
رفلكس دهليزي- نخاعي
رفلكس قائم سازي
آسيب به مخچه
نخاع spinal cord
راه هاي حسي بالا رو (صعودي) afferent ascending tracts
راه هاي حركتي پايين رو (نزولي) efferent ascending tracts
راه قشري- نخاعيcorticospinal tract(راه هرمي):
اختلاف بين سيستم هرمي و خارج هرمي
مبدأ راههاي خارج هرمي
كارهاي راه هاي خارج هرمي
دستگاه عصبي محيطي PNS
شبكه هاي عصبي محيطي
دستگاه عصبي خودكار(ANS)
دستگاه عصبي پيكري(SNS)
تنظيم عصبي- عضلاني حركت
دوك هاي عضلاني muscle spindles
اندام هاي وتري گلژي
گيرنده هاي عمقي
قوس بازتابي
رفلكس هاي نخاع
محافظت از دستگاه عصبي مركزي
مننژ meninges
منابعقسمتی از متن پاورپوینت:
سستم عصبي به همراه سيستم غدد درون ريز محيط داخلي بدن موجود زنده را كنترل مي كند، در بيشتر موارد سيستم عصبي، چگونگي عمل سيستم آندوكرين را نيز تحت كنترل خود دارد. در كنترل عصبي تغييرات محيط داخلي توسط گيرنده هاي حسي دريافت و سپس با كنترل عمل سلوله اي عمل كننده، مانند عضله صاف احشايي، عضله قلب و سلول هاي غده اي محيط داخلي تنظيم مي گردد.

سيستم عصبي وضعيت محيط اطراف را نيز بوسيله گيرنده هاي حسي درك ، و در ساده ترين شكل به آن پاسخ مي دهد، هدف از اجراي اين چنين اعمال كنترلي، نگهداري محيط داخلي در محدوده مرزهاي فيزيولوژيك است.


و به طور كلي سيستم عصبي، اطلاعات را از داخل يا خارج بدن دريافت كرده ، پردازش اطلاعات رسيده را به انجام رسانده و ايمپالس هايي براي كنترل اعمال مختلف بدن ارسال مي كند تا با وجود تغييرات زياد در محيط خارجي، محيط داخلي پايدار بماند.


طبقه بندي سيستم عصبي:
دستگاه عصبي مركزي(central nervous system)CNS، شامل مغز و نخاع است.
دستگاه عصبي محيطي(peripheral nervous system)PNS، الف) اعصاب جمجمه اي- نخاعي. اعصاب جمجمه اي 12 جفت، اعصاب نخاعي 31 جفت. ب) سيستم عصبي خودكار( اتونوم): شامل 1. سيستم عصبي سمپاتيك (از مهره هاي پشتي- كمري) 2. سيستم عصبي پاراسمپاتيك( جمجمه اي- خاجي) …توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع “فيزيولوژي اعصاب” می باشد که در حجم 231 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی درس فیزیولوژی ورزشی رشته های علوم ورزشی و تربیت بدنی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد.


پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

پاورپوینت فيزيولوژي اعصاب (ویژه ارائه کلاسی درس فیزیولوژی ورزشی)

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

7,339 کیلوبایت

تعداد صفحات

231

فرمت فایل اصلی

ppt

فرمت فایل دانلودی

.zip