گزارش كارآموزی در کارگاه جوشکاری

25000 تومان

گزارش كارآموزی در کارگاه جوشکاری در ابتدا در شروع به كار در كارگاه جوشكاري يك جوشكار بايد از ايمني كامل برخوردار باشد. تا آسيبي شامل حال جوشكار نباشد. يك جوشكار بايد به تمام وسايل ايمني جوشكاري شامل: ماسك جوشكاري- پيش بند چرمي- دستكش چرمي- انبردست و

توضیحات

گزارش كارآموزی در کارگاه جوشکاری

دانلود تحقیق با موضوع گزارش كارآموزی در کارگاه جوشکاری،
در قالب word و در 28 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:

گزارش كارآموزی در کارگاه جوشکاری
در
ابتدا در شروع به كار در كارگاه جوشكاري يك جوشكار بايد از ايمني كامل
برخوردار باشد. تا آسيبي شامل حال جوشكار نباشد. يك جوشكار بايد به تمام
وسايل ايمني جوشكاري شامل: ماسك جوشكاري- پيش بند چرمي- دستكش چرمي-
انبردست و عينك ها يكي براي جوشكار اكسي استيلن و ديگري عينكي كه بيشتر
براي گل زدن و كارهاي فرزكاري استفاده مي شود. از گوشي نيز در مواقعي كه
كارهاي پر سر و صدا مانند سنگ زدن، چكش كاري و از اين قبيل بايد استفاده
كرد. و از هر كدام از اين وسايل متناسب با كاري كه مي خواهي انجام بدهي
بايد استفاده كرد مثلاً از عينك كه براي جوشكار اكسي استيلن استفاده مي شود
نمي توان به جاي ماسك جوشكاري استفاده كرد. يا برعكس و هر كدام از اين
وسايل اگر در جاي مناسب و به موقع خود استفاده شوند مانع از بروز حوادث و
آسيب به شخص جوشكار مي شود. به عنوان مثال ماسك جوشكاري مانع از ورود اشعه
هاي مضر به چشم جوشكار مي‌شود. (اشعه ها فرابنفش مادون قرمز و …) و قابل
ذكر مي باشد كه هنگام استفاده از جوشكار گازهاي محافظ از ماسك هاي تنفسي
مخصوص بايد استفاده كرد. خود گازهاي محافظ در حين جوشكاري پخش شده و از
مسير تنفسي انسان وارد ريه ها و شش ها مي شود كه بسيار خطرناك مي باشد و
اثرات سوء دارد كه ديگر قابل جبران نمي باشد. اگر در مواقعي غير جوشكاري
گازهاي محافظ از ماسك تنفسي استفاده شود، مانند جوشكاري برق يا اكسي استيلن
بسيار بهتر مي باشد.
در كارگاهي كه كار مي كنيد بايد مسائل ايمني رعايت
شده‌باشد. نظير اينكه هواكش در كارگاه موجود باشد. پس از اينكه ايمني
كارگاه و خود مطمئن شديد، شروع به كار مي‌كنيد. در جوشكاري اكسي استيلن كه
از دو گاز استفاده مي شود، يكي گاز سوختني و ديگري اكسيژن مي باشد. گازهاي
سوختني كه از منابع طبيعي- متان- اتان- بوتان- پروپان- آستيلن مي باشد و در
جوشكاري اكسي استيلن بيشتر از گاز سوختني آستيلن استفاده مي شود. زيرا
بيشترين حرارت را در بين گازهاي موجود ايجاد مي كند. حرارتي معادل 3200.
اكسيژن
از تجزيه آب يا تقطير هوا بدست مي آيد. و اكسيژني كه از تقطير هوا بدست مي
آيد داراي كيفيت بهتري نسبت به اكسيژني مي باشد كه از تجزيه آب بدست مي
آيد. زيرا اين اكسيژن ديگر داراي رطوبت (آب) نمي باشد. و استيلن از تماس
سنگ كاربيت به اضافه آب استيلن به دست مي آيد. و هر دو گاز هر يك به طور
جداگانه درون كپسولي قرار گرفته كه كپسولها يا 40 ليتري مي باشند يا 20
ليتري و بر سر هر كپسول رگلاتور قرار گرفته است. كه رگلاتور اكسيژن با
آستيلن متفاوت مي باشد رگلاتور اكسيژن 150bar (بار) را نشان مي دهد و
رگلاتور آستيلن 15بار را نشان مي دهد و اين بيانگر آن مي باشد كه هر كپسول
چه فشاري را تحمل مي كنند و مقدار گاز درون كپسول مي باشد. در مورد كپسول
استيلن كه در كنار آن يك كپسول كوچك قرار گرفته كه آب درون آن مي باشد و
استيلن قبل از ورود به شلنگ از آن عبور مي كند و اين كپسول آب كوچك براي
اين مي باشد وقتي كه شعله از درون شلنگ بخواهد به كپسول استيلن برسد آب
جلوگيري مي كند و مانع از بروز حادثه مي‌شود. قبل از رسيدن شلنگ ها به بك
دو شير بر سر آنها قرار داده مي شود و هنگام كار آنها را باز مي كنيم و
شروع به كار مي كنيم و در مورد استفاده از استيلن ما داراي سه شعله مي
باشيم: 1- شعله خنثي 2- شعله احيا 3- شعله اكسيد.
1- شعله خنثي: در اين شعله مصرف گازها يك به يك مي باشد و براي جوشكاري مس- استيل- فولاد- آهن آلات صنعتي.
2-
شعله احيا: در اين شعله مصرف گازها برابر نبوده و مصرف گاز استيلن 2 الي 3
بيشتر از گاز اكسيژن مي باشد و براي جوشكاري چدن- آلومينيوم- لحيم كاري
سخت (برنج و نقره…).
3- شعله اكسيد: در اين شعله هم مصرف گازها برابر
نبوده و مصرف گاز اكسيژن 2-3 بيشتر از گاز استيلن مي باشد و عكس شعله مي
باشد. جوشكاري برنج …
 

گزارش كارآموزی در کارگاه جوشکاری
در
ابتدا در شروع به كار در كارگاه جوشكاري يك جوشكار بايد از ايمني كامل
برخوردار باشد. تا آسيبي شامل حال جوشكار نباشد. يك جوشكار بايد به تمام
وسايل ايمني جوشكاري شامل: ماسك جوشكاري- پيش بند چرمي- دستكش چرمي-
انبردست و عينك ها يكي براي جوشكار اكسي استيلن و ديگري عينكي كه بيشتر
براي گل زدن و كارهاي فرزكاري استفاده مي شود. از گوشي نيز در مواقعي كه
كارهاي پر سر و صدا مانند سنگ زدن، چكش كاري و از اين قبيل بايد استفاده
كرد. و از هر كدام از اين وسايل متناسب با كاري كه مي خواهي انجام بدهي
بايد استفاده كرد مثلاً از عينك كه براي جوشكار اكسي استيلن استفاده مي شود
نمي توان به جاي ماسك جوشكاري استفاده كرد. يا برعكس و هر كدام از اين
وسايل اگر در جاي مناسب و به موقع خود استفاده شوند مانع از بروز حوادث و
آسيب به شخص جوشكار مي شود. به عنوان مثال ماسك جوشكاري مانع از ورود اشعه
هاي مضر به چشم جوشكار مي‌شود. (اشعه ها فرابنفش مادون قرمز و …) و قابل
ذكر مي باشد كه هنگام استفاده از جوشكار گازهاي محافظ از ماسك هاي تنفسي
مخصوص بايد استفاده كرد. خود گازهاي محافظ در حين جوشكاري پخش شده و از
مسير تنفسي انسان وارد ريه ها و شش ها مي شود كه بسيار خطرناك مي باشد و
اثرات سوء دارد كه ديگر قابل جبران نمي باشد. اگر در مواقعي غير جوشكاري
گازهاي محافظ از ماسك تنفسي استفاده شود، مانند جوشكاري برق يا اكسي استيلن
بسيار بهتر مي باشد.
در كارگاهي كه كار مي كنيد بايد مسائل ايمني رعايت
شده‌باشد. نظير اينكه هواكش در كارگاه موجود باشد. پس از اينكه ايمني
كارگاه و خود مطمئن شديد، شروع به كار مي‌كنيد. در جوشكاري اكسي استيلن كه
از دو گاز استفاده مي شود، يكي گاز سوختني و ديگري اكسيژن مي باشد. گازهاي
سوختني كه از منابع طبيعي- متان- اتان- بوتان- پروپان- آستيلن مي باشد و در
جوشكاري اكسي استيلن بيشتر از گاز سوختني آستيلن استفاده مي شود. زيرا
بيشترين حرارت را در بين گازهاي موجود ايجاد مي كند. حرارتي معادل 3200.
اكسيژن
از تجزيه آب يا تقطير هوا بدست مي آيد. و اكسيژني كه از تقطير هوا بدست مي
آيد داراي كيفيت بهتري نسبت به اكسيژني مي باشد كه از تجزيه آب بدست مي
آيد. زيرا اين اكسيژن ديگر داراي رطوبت (آب) نمي باشد. و استيلن از تماس
سنگ كاربيت به اضافه آب استيلن به دست مي آيد. و هر دو گاز هر يك به طور
جداگانه درون كپسولي قرار گرفته كه كپسولها يا 40 ليتري مي باشند يا 20
ليتري و بر سر هر كپسول رگلاتور قرار گرفته است. كه رگلاتور اكسيژن با
آستيلن متفاوت مي باشد رگلاتور اكسيژن 150bar (بار) را نشان مي دهد و
رگلاتور آستيلن 15بار را نشان مي دهد و اين بيانگر آن مي باشد كه هر كپسول
چه فشاري را تحمل مي كنند و مقدار گاز درون كپسول مي باشد. در مورد كپسول
استيلن كه در كنار آن يك كپسول كوچك قرار گرفته كه آب درون آن مي باشد و
استيلن قبل از ورود به شلنگ از آن عبور مي كند و اين كپسول آب كوچك براي
اين مي باشد وقتي كه شعله از درون شلنگ بخواهد به كپسول استيلن برسد آب
جلوگيري مي كند و مانع از بروز حادثه مي‌شود. قبل از رسيدن شلنگ ها به بك
دو شير بر سر آنها قرار داده مي شود و هنگام كار آنها را باز مي كنيم و
شروع به كار مي كنيم و در مورد استفاده از استيلن ما داراي سه شعله مي
باشيم: 1- شعله خنثي 2- شعله احيا 3- شعله اكسيد.
1- شعله خنثي: در اين شعله مصرف گازها يك به يك مي باشد و براي جوشكاري مس- استيل- فولاد- آهن آلات صنعتي.
2-
شعله احيا: در اين شعله مصرف گازها برابر نبوده و مصرف گاز استيلن 2 الي 3
بيشتر از گاز اكسيژن مي باشد و براي جوشكاري چدن- آلومينيوم- لحيم كاري
سخت (برنج و نقره…).
3- شعله اكسيد: در اين شعله هم مصرف گازها برابر
نبوده و مصرف گاز اكسيژن 2-3 بيشتر از گاز استيلن مي باشد و عكس شعله مي
باشد. جوشكاري برنج …

 

گزارش كارآموزی در کارگاه جوشکاری

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

20 کیلوبایت

تعداد صفحات

28

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip