تحقیق جذب سرمايه خارجي در ايران

25000 تومان

جلب سرمايه و سرمايه گذاري راهي براي تسريع حركت اقتصاد بسوي توسعه و ايجاد اشتغال است و مي تواند به عنوان اهرمي براي شتاب توسعه و رشد اقتصادي بكار گرفته شود. علاوه بر اين سرمايه گذاري خارجي مي تواند به اصلاح نظام مديريتي و تبادل تجربيات اقتصادي و بكارگ

توضیحات

تحقیق جذب سرمايه خارجي در ايران

دانلود تحقیق با موضوع جذب سرمايه خارجي در ايران،
در قالب word و در 15 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:

جلب
سرمايه و سرمايه گذاري راهي براي تسريع حركت اقتصاد بسوي توسعه و ايجاد
اشتغال است و مي تواند به عنوان اهرمي براي شتاب توسعه و رشد اقتصادي بكار
گرفته شود.
علاوه بر اين سرمايه گذاري خارجي مي تواند به اصلاح نظام
مديريتي و تبادل تجربيات اقتصادي و بكارگيري فن آوري هاي نوين منجر بشود.
در ايران براي دستيابي به سهمي از حجم بزرگ نقل و انتقال سرمايه در جهان
تاكنون تلاش هاي بسياري شده و موانع بسياري پشت سر گذاشته شده است اما هنوز
سهم ايران از جذب سرمايه هاي جهاني اندك است. مقاله سرمايه گذاري خارجي در
ايران بررسي اجمالي از روند سرمايه گذاري در ايران در چند دهه گذشته است.
سرمايه
را اقتصاد دانان به جيوه تشبيه مي كنند كه لغزان است و با كوچك ترين تكاني
جابه جا مي شود يا آن را پرنده اي مي پندارند كه با كوچك ترين صداي پايي
مي پرد و زودتر از آدمي از معركه مي گريزد. اين «پرنده گريز پا» امروزه سهم
مهمي در اقتصاد كشورهاي جهان دارد، به اقصي نقاط دنيا مهاجرت مي كند وگاه
گفته مي شود كه سرمايه«وطن» نمي شناسد.
سرمايه در معناي وسيع كلمه،
كالاي اقتصادي است كه بالقوه يا بالفعل مولد كالاي اقتصادي ديگر باشد و
انواع آن عبارت است از پول نقد، كارخانه، ماشين آلات و قطعات آنها، ابزار،
حق اختراع، خدمات تخصصي و امثال آنها. اين موارد را مي توان به سرمايه
خارجي نيز تسري داد. قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي انواع سرمايه
خارجي را چنين شمرده است:(۱)
الف) ارزي كه از مجراي بانك هاي مجاز به ايران وارد شده است.
ب) ماشين آلات و لوازم و ابزار كار، قطعات يدكي ماشين و مواد اوليه.
ج) وسايل حمل و نقل زميني، دريايي و هوايي مربوط به بهره برداري از كاري كه براي آن سرمايه وارد شده
د) حق اختراع مشروط بر اينكه مربوط و توأم با عمل توليدي باشد كه به آن منظور تقاضاي ورود سرمايه خارجي شده است.
هـ) حقوق ارزي متخصصان.
و) تمام و يا قسمتي از سود ويژه حاصله در ايران كه به سرمايه اصلي اضافه شده و…
سرمايه
گذاري خارجي به تحصيل دارايي شركت ها، مؤسسات و افراد كشورهاي خارجي تعبير
مي شود. اين سرمايه گذاري به دو صورت قابل تحصيل است: سرمايه گذاري مستقيم
كه كشور يا سرمايه گذار خارجي مستقيماً و يا با مشاركت سرمايه گذاران
داخلي مبادرت به سرمايه گذاري مي كند و سرمايه گذاري غيرمستقيم كه معمولاً
از طريق خريد سهام و اوراق قرضه در بورس توسط سرمايه گذاران خارجي صورت مي
گيرد. سرمايه گذاري مستقيم را مي توان به كمك اين ضابطه كه براي كسب منافع
پايدار از قدرت لازم در مديريت بنگاه صورت مي گيرد از سرمايه گذاري
غيرمستقيم بازشناخت. اما خصوصيت بارز اين نوع سرمايه گذاري آن است كه صرفاً
يك سرمايه گذاري نيست بلكه انتقال تكنولوژي، تجربيات و مهارتهاي مربوط به
مديريت و بازاريابي و حضور در بازارهاي جهاني را نيز مي تواند به همراه
داشته باشد كه ممكن است مزيت آن براي كشور پذيراي سرمايه گذاري مهمتر از
ورود سرمايه صرف باشد.(۲)
اين نوع روش سرمايه گذاري، روش غيرقرضي تأمين
منابع مالي نيز ناميده مي شود كه به نسبت روش قرضي (يوزانس، فاينانس و…)،
بسيار مقرون به صرفه تر است. در روش غيرقرضي بسياري از ريسك ها توسط خود
سرمايه گذار پوشيده مي شود، خودشان بايد تأمين مالي كنند و سرمايه گذار
ريسك انجام درست و صحيح پروژه را تا پايان مي پذيرد. ضمن اينكه اين روش بار
تعهدات مالي دولت را افزايش نمي دهد و دانش فني، دسترسي به بازارهاي
خارجي، استفاده از تكنولوژي روز دنيا، بهبود در مديريت و افزايش بهره وري
نيروي كار را نيز به همراه دارد.
اين نوع سرمايه گذاري به سه روش مشاركت مدني، بيع متقابل و Bot (ساخت، راه اندازي و انتقال) صورت مي گيرد.
تاريخچه سرمايه گذاري خارجي
از
اواخر سده نوزدهم ميلادي سرمايه گذاري خارجي نقش مهمي در اقتصاد جهاني
ايفا كرده است. در آن زمان بريتانيا مهم ترين ملت اعتبار دهنده جهان به
شمار مي رفت. در سال ۱۹۱۴ نيمي از سرمايه بين المللي به آن كشور تعلق
داشت.(۳) مسير حركت سرمايه هاي خصوصي خارجي در دو مقطع قبل از جنگ جهاني
اول از كشورهاي اروپايي به سوي كشورهاي تازه صنعتي شده آن زمان يعني
آمريكا، كانادا، آرژانتين و استراليا بود. درواقع يكي از عوامل مهم توسعه
اقتصادي اين كشورها، جريان سرمايه خصوصي از اروپا بود. جنگ جهاني اول موجب
ركود سرمايه گذاري مستقيم خارجي شد اما بعد از دو جنگ جهاني شاهد افزايش
سرمايه گذاري مستقيم خارجي هستيم. اين نوع سرمايه گذاري در دهه ۱۹۶۰ در
كشورهاي درحال توسعه شكل بارزتري به خود گرفت و نقش مهمي در توسعه اقتصادي
كشورهاي جنوب شرقي آسيا بازي كرد.
در دهه ۱۹۸۰ آسيا بزرگترين دريافت
كننده سرمايه گذاري مستقيم خارجي در فاصله ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ بود. به نحوي كه طي
اين سالها حدود ۶۱/۸۹ ميليارد دلار سرمايه را جذب كرد كه نمايانگر بيش از
نيمي از اين گونه سرمايه گذاري هاي خارجي در كشورهاي در حال توسعه بوده
است.(۴)
سرمايه گذاري خارجي در ايران
سرمايه گذاري خارجي در ايران
نيز از اواخر سده نوزدهم آغاز گرديده است. سرمايه گذاري در صنعت نفت ايران و
بهره برداري از شيلات شمال در جستجوي منابع طبيعي از اولين اقدامات در اين
زمينه بوده است.(۵)
از سال ۱۸۸۱ تا ۱۹۹۲ ميلادي (۱۲۵۸ تا ۱۳۳۱ هـ ش)
تعداد ۲۷ امتياز و قرارداد از جانب دولت ايران با اتباع روس يا دولت روسيه
منعقد شد. موضوع اين قراردادها بسيار متنوع بود. بهره برداري از خطوط
تلگراف، ماهيگيري در درياي خزر، تأسيس بانك استقراضي روسيه در ايران،
انحصار حمل و نقل و بيمه، استقراض ايران از روسيه، انتقال نفت انزلي به رشت
و احداث راه آهن جلفا- تبريز- را شامل مي شد. مجموع ورود سرمايه از روسيه
به ايران در طول اين دوره سي ساله حدود ۷۵/۱۶۳ ميليون روبل برآورد شده است
كه اگر خريد املاك و مستغلات و قروض ايران به روسيه از اين مبلغ كسر شود،
مي توان گفت مبلغ سرمايه گذاري مستقيم روسيه در ايران بالغ بر ۹۹/۵۶ ميليون
روبل بوده است كه از اين مبلغ ۲۰ ميليون روبل مربوط به برآورد سرمايه
كشتيراني و تجارتخانه هاي خارجي، ۸/۱۱ ميليون روبل مربوط به سرمايه سهامي
بانك استقراضي روس و ۱۰ ميليون روبل مربوط به ماهيگيري ليانازوف بوده است.
بقيه سرمايه وارد شده مربوط به شركت بندر انزلي، معادن قراچه داغ، سهام راه
آهن بلژيكي در مالكيت روسها و بهره برداري ازجنگلهاي شمال توسط يك شركت
يوناني با سرمايه روسي بوده است.(۶)
از سال ۱۸۶۲ تا سال ۱۹۱۳ ميلادي
(مقارن با ۱۲۴۱ تا ۱۲۹۲ هـ . ش) حدود ۲۱۷ قرارداد اقتصادي ميان دولت ايران و
دولت انگلستان با اتباع آن منعقد گرديد. موضوع اين قرادادها مربوط به
احداث و بهره برداري از خطوط تلگراف، تأسيس بانك و حق انتشار اسكناس، بهره
برداري از معادن، احداث و بهره برداري جاده، انحصار بهره برداري از نفت
ايران، استقراض ايران از بريتانيا، احداث راه آهن محمره ( خرمشهر)- خرم
آباد- بروجرد و احداث فانوس هاي دريايي در خليج فارس بود. در اين دوره
برآورد تخميني از مجموع ورود سرمايه به كشور توسط دولت و اتباع بريتانيا در
حدود ۶۸/۹ ميليون ليره بوده است كه اگر قرضه ها و پيش پرداخت ها را از آن
كسر كنيم به رقم ۱۱/۸ ميليون ليره خواهيم رسيد.(۷)
از جمله مهمترين
قرادادهاي اين دوره قرارداد رويتر (۲۵ ژوئيه ۱۸۷۲) و دارسي (۲۸ مه ۱۹۰۱)
بود كه در نهايت موجبات تشكيل شركت نفت ايران و انگليس را فراهم كرد.
به
دنبال سركوب نهضت ملي و كودتاي ۲۸ مرداد ۳۲ قرارداد كنسرسيوم نفتي ميان
دولت ايران و نمايندگان شركت هاي چند مليتي نفتي منعقد گرديد. در اين
قرارداد، ۴۰ درصد سهام كنسرسيوم به شركت هاي آمريكايي ۴۰ درصد به شركت هاي
انگليسي، ۱۰ درصد به شركت مشترك انگليسي- هلندي و بقيه به شركت هاي فرانسوي
واگذار گرديد.(۸)
در دوره ۵۷-۱۳۳۲ به دنبال تحكيم ديكتاتوري و ايجاد
ثبات سياسي لازم سرمايه گذاري خارجي افزايش يافت و كشور آمريكا نيز وارد
صحنه گرديد. با گذشت زمان سرمايه هاي خارجي تحت پوشش قانون جلب و حمايت
خارجي (۱۳۳۴) افزايش يافت و در دوره رونق نفتي (۵۷-۱۳۵۲) به حداكثر رسيد.
بيشتر سرمايه گذاريها مربوط به ماشين آلات صنعتي و ساير ابزار و ماشين آلات
بود. به عنوان مثال از ۱۵۰ مورد سرمايه گذاري در فاصله سالهاي ۱۳۵۰ تا ۵۶ ،
۵۷ مورد به ماشين آلات صنعتي ابزار كار و ماشين آلات برقي اختصاص داشت.(۹)

در زمينه اثر سرمايه گذاري خارجي بر انتقال تكنولوژي بايد گفت طي
سالهاي ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۶ ، ۲۸ درصد موارد سرمايه گذاري خارجي با انتقال دانش
فني همراه بوده است، در ۹/۲۶ درصد موارد حق امتياز اعطا شده بود، در ۹/۱۴
درصد موارد سرمايه گذاري خارجي به قصد ساختن تأسيسات انجام شده بود. در
۸/۱۳درصد به ايرانيان نمايندگي انحصاري داده بودند، در ۷/۹ درصد موارد
سرمايه گذاري همراه با رفع مشكلات فني ايران بود و فقط در ۷/۶ درصد از
موارد سرمايه گذاري، كادر فني تخصصي بايد به كشور داده مي شد.
بعد از
پيروزي انقلاب، فرار سرمايه داران به خارج از كشور، خارج كردن مقادير قابل
توجهي سرمايه از كشور، بدهي صاحبان صنايع به سيستم بانكي، اختلال در واردات
و صادرات، مناسبات متشنج كارفرمايان و كارگران در محيط هاي صنعتي، بحران
صنعتي را با همه ابعاد اقتصادي و اجتماعي و سياسي آن در پيش روي دولت وقت
قرار داده بود. درچنين شرايطي دولت چاره اي جز ملي كردن صنايع و بانك ها
نداشت. بنابراين با تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و دولتي كردن
اكثر فعاليت اقتصادي، محدوديت عمده اي جهت جلب سرمايه خارجي ايجاد
گرديد.(۱۰)
با نگاهي به برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و
سياسي كشور متوجه اين امر مي شويم كه در هيچ جايي از برنامه ذكري از سرمايه
گذاري خارجي به ميان نيامده است و تنها ارقامي به صورت اعتبارات مالي و
بيع متقابل كه در زمره فعاليت هاي بازرگاني، نه سرمايه گذاري خارجي منظور
شده بود كه امكان جذب آنها نيز فراهم نگرديد.
با تصويب قانون برنامه دوم
توسعه در نيمه دوم ۱۳۷۲ و پذيرش سرمايه گذاريهاي خارجي ( بند هـ از تبصره
۲۲ قانون) و تصويب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري
اسلامي ايران، پس از يك دوره توقف طولاني پانزده ساله، بار ديگر جذب سرمايه
هاي خارجي مورد توجه قانون گذار قرار گرفت ولي در عمل شاهد عملكرد ضعيفي
در جذب سرمايه گذاريهاي خارجي در كشور بوديم كه علت عمده آن را مي توان
شرايط خاص اقتصادي و سياسي، نوسانات نظام ارزي، تفاسير مختلف و متضاد در
خصوص اصول ۴۴ و ۸۱ قانون اساسي و قوانين مربوط به سرمايه گذاري خارجي ها…
برشمرد.
از ابتداي سال ۱۳۷۲ تا نيمه اول آبان ماه ۱۳۷۷، ۶۵ طرح با حجم
سرمايه گذاري بالغ بر ۲ ميليارد دلار در كشور به تصويب رسيد. در اين ميان
كشورهاي اروپايي با سرمايه گذاري ۶/۱ ميليارد دلار و آسيا ۵/۴۰۱ ميليارد
دلار بالاترين سهم را به خود اختصاص دادند. كشورهاي انگليس، سوئد و آلمان و
ايتاليا بزرگترين سرمايه گذاران خارجي اروپايي در ايران بودند.(۱۱)…
 
جلب
سرمايه و سرمايه گذاري راهي براي تسريع حركت اقتصاد بسوي توسعه و ايجاد
اشتغال است و مي تواند به عنوان اهرمي براي شتاب توسعه و رشد اقتصادي بكار
گرفته شود.
علاوه بر اين سرمايه گذاري خارجي مي تواند به اصلاح نظام
مديريتي و تبادل تجربيات اقتصادي و بكارگيري فن آوري هاي نوين منجر بشود.
در ايران براي دستيابي به سهمي از حجم بزرگ نقل و انتقال سرمايه در جهان
تاكنون تلاش هاي بسياري شده و موانع بسياري پشت سر گذاشته شده است اما هنوز
سهم ايران از جذب سرمايه هاي جهاني اندك است. مقاله سرمايه گذاري خارجي در
ايران بررسي اجمالي از روند سرمايه گذاري در ايران در چند دهه گذشته است.
سرمايه
را اقتصاد دانان به جيوه تشبيه مي كنند كه لغزان است و با كوچك ترين تكاني
جابه جا مي شود يا آن را پرنده اي مي پندارند كه با كوچك ترين صداي پايي
مي پرد و زودتر از آدمي از معركه مي گريزد. اين «پرنده گريز پا» امروزه سهم
مهمي در اقتصاد كشورهاي جهان دارد، به اقصي نقاط دنيا مهاجرت مي كند وگاه
گفته مي شود كه سرمايه«وطن» نمي شناسد.
سرمايه در معناي وسيع كلمه،
كالاي اقتصادي است كه بالقوه يا بالفعل مولد كالاي اقتصادي ديگر باشد و
انواع آن عبارت است از پول نقد، كارخانه، ماشين آلات و قطعات آنها، ابزار،
حق اختراع، خدمات تخصصي و امثال آنها. اين موارد را مي توان به سرمايه
خارجي نيز تسري داد. قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي انواع سرمايه
خارجي را چنين شمرده است:(۱)
الف) ارزي كه از مجراي بانك هاي مجاز به ايران وارد شده است.
ب) ماشين آلات و لوازم و ابزار كار، قطعات يدكي ماشين و مواد اوليه.
ج) وسايل حمل و نقل زميني، دريايي و هوايي مربوط به بهره برداري از كاري كه براي آن سرمايه وارد شده
د) حق اختراع مشروط بر اينكه مربوط و توأم با عمل توليدي باشد كه به آن منظور تقاضاي ورود سرمايه خارجي شده است.
هـ) حقوق ارزي متخصصان.
و) تمام و يا قسمتي از سود ويژه حاصله در ايران كه به سرمايه اصلي اضافه شده و…
سرمايه
گذاري خارجي به تحصيل دارايي شركت ها، مؤسسات و افراد كشورهاي خارجي تعبير
مي شود. اين سرمايه گذاري به دو صورت قابل تحصيل است: سرمايه گذاري مستقيم
كه كشور يا سرمايه گذار خارجي مستقيماً و يا با مشاركت سرمايه گذاران
داخلي مبادرت به سرمايه گذاري مي كند و سرمايه گذاري غيرمستقيم كه معمولاً
از طريق خريد سهام و اوراق قرضه در بورس توسط سرمايه گذاران خارجي صورت مي
گيرد. سرمايه گذاري مستقيم را مي توان به كمك اين ضابطه كه براي كسب منافع
پايدار از قدرت لازم در مديريت بنگاه صورت مي گيرد از سرمايه گذاري
غيرمستقيم بازشناخت. اما خصوصيت بارز اين نوع سرمايه گذاري آن است كه صرفاً
يك سرمايه گذاري نيست بلكه انتقال تكنولوژي، تجربيات و مهارتهاي مربوط به
مديريت و بازاريابي و حضور در بازارهاي جهاني را نيز مي تواند به همراه
داشته باشد كه ممكن است مزيت آن براي كشور پذيراي سرمايه گذاري مهمتر از
ورود سرمايه صرف باشد.(۲)
اين نوع روش سرمايه گذاري، روش غيرقرضي تأمين
منابع مالي نيز ناميده مي شود كه به نسبت روش قرضي (يوزانس، فاينانس و…)،
بسيار مقرون به صرفه تر است. در روش غيرقرضي بسياري از ريسك ها توسط خود
سرمايه گذار پوشيده مي شود، خودشان بايد تأمين مالي كنند و سرمايه گذار
ريسك انجام درست و صحيح پروژه را تا پايان مي پذيرد. ضمن اينكه اين روش بار
تعهدات مالي دولت را افزايش نمي دهد و دانش فني، دسترسي به بازارهاي
خارجي، استفاده از تكنولوژي روز دنيا، بهبود در مديريت و افزايش بهره وري
نيروي كار را نيز به همراه دارد.
اين نوع سرمايه گذاري به سه روش مشاركت مدني، بيع متقابل و Bot (ساخت، راه اندازي و انتقال) صورت مي گيرد.
تاريخچه سرمايه گذاري خارجي
از
اواخر سده نوزدهم ميلادي سرمايه گذاري خارجي نقش مهمي در اقتصاد جهاني
ايفا كرده است. در آن زمان بريتانيا مهم ترين ملت اعتبار دهنده جهان به
شمار مي رفت. در سال ۱۹۱۴ نيمي از سرمايه بين المللي به آن كشور تعلق
داشت.(۳) مسير حركت سرمايه هاي خصوصي خارجي در دو مقطع قبل از جنگ جهاني
اول از كشورهاي اروپايي به سوي كشورهاي تازه صنعتي شده آن زمان يعني
آمريكا، كانادا، آرژانتين و استراليا بود. درواقع يكي از عوامل مهم توسعه
اقتصادي اين كشورها، جريان سرمايه خصوصي از اروپا بود. جنگ جهاني اول موجب
ركود سرمايه گذاري مستقيم خارجي شد اما بعد از دو جنگ جهاني شاهد افزايش
سرمايه گذاري مستقيم خارجي هستيم. اين نوع سرمايه گذاري در دهه ۱۹۶۰ در
كشورهاي درحال توسعه شكل بارزتري به خود گرفت و نقش مهمي در توسعه اقتصادي
كشورهاي جنوب شرقي آسيا بازي كرد.
در دهه ۱۹۸۰ آسيا بزرگترين دريافت
كننده سرمايه گذاري مستقيم خارجي در فاصله ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ بود. به نحوي كه طي
اين سالها حدود ۶۱/۸۹ ميليارد دلار سرمايه را جذب كرد كه نمايانگر بيش از
نيمي از اين گونه سرمايه گذاري هاي خارجي در كشورهاي در حال توسعه بوده
است.(۴)
سرمايه گذاري خارجي در ايران
سرمايه گذاري خارجي در ايران
نيز از اواخر سده نوزدهم آغاز گرديده است. سرمايه گذاري در صنعت نفت ايران و
بهره برداري از شيلات شمال در جستجوي منابع طبيعي از اولين اقدامات در اين
زمينه بوده است.(۵)
از سال ۱۸۸۱ تا ۱۹۹۲ ميلادي (۱۲۵۸ تا ۱۳۳۱ هـ ش)
تعداد ۲۷ امتياز و قرارداد از جانب دولت ايران با اتباع روس يا دولت روسيه
منعقد شد. موضوع اين قراردادها بسيار متنوع بود. بهره برداري از خطوط
تلگراف، ماهيگيري در درياي خزر، تأسيس بانك استقراضي روسيه در ايران،
انحصار حمل و نقل و بيمه، استقراض ايران از روسيه، انتقال نفت انزلي به رشت
و احداث راه آهن جلفا- تبريز- را شامل مي شد. مجموع ورود سرمايه از روسيه
به ايران در طول اين دوره سي ساله حدود ۷۵/۱۶۳ ميليون روبل برآورد شده است
كه اگر خريد املاك و مستغلات و قروض ايران به روسيه از اين مبلغ كسر شود،
مي توان گفت مبلغ سرمايه گذاري مستقيم روسيه در ايران بالغ بر ۹۹/۵۶ ميليون
روبل بوده است كه از اين مبلغ ۲۰ ميليون روبل مربوط به برآورد سرمايه
كشتيراني و تجارتخانه هاي خارجي، ۸/۱۱ ميليون روبل مربوط به سرمايه سهامي
بانك استقراضي روس و ۱۰ ميليون روبل مربوط به ماهيگيري ليانازوف بوده است.
بقيه سرمايه وارد شده مربوط به شركت بندر انزلي، معادن قراچه داغ، سهام راه
آهن بلژيكي در مالكيت روسها و بهره برداري ازجنگلهاي شمال توسط يك شركت
يوناني با سرمايه روسي بوده است.(۶)
از سال ۱۸۶۲ تا سال ۱۹۱۳ ميلادي
(مقارن با ۱۲۴۱ تا ۱۲۹۲ هـ . ش) حدود ۲۱۷ قرارداد اقتصادي ميان دولت ايران و
دولت انگلستان با اتباع آن منعقد گرديد. موضوع اين قرادادها مربوط به
احداث و بهره برداري از خطوط تلگراف، تأسيس بانك و حق انتشار اسكناس، بهره
برداري از معادن، احداث و بهره برداري جاده، انحصار بهره برداري از نفت
ايران، استقراض ايران از بريتانيا، احداث راه آهن محمره ( خرمشهر)- خرم
آباد- بروجرد و احداث فانوس هاي دريايي در خليج فارس بود. در اين دوره
برآورد تخميني از مجموع ورود سرمايه به كشور توسط دولت و اتباع بريتانيا در
حدود ۶۸/۹ ميليون ليره بوده است كه اگر قرضه ها و پيش پرداخت ها را از آن
كسر كنيم به رقم ۱۱/۸ ميليون ليره خواهيم رسيد.(۷)
از جمله مهمترين
قرادادهاي اين دوره قرارداد رويتر (۲۵ ژوئيه ۱۸۷۲) و دارسي (۲۸ مه ۱۹۰۱)
بود كه در نهايت موجبات تشكيل شركت نفت ايران و انگليس را فراهم كرد.
به
دنبال سركوب نهضت ملي و كودتاي ۲۸ مرداد ۳۲ قرارداد كنسرسيوم نفتي ميان
دولت ايران و نمايندگان شركت هاي چند مليتي نفتي منعقد گرديد. در اين
قرارداد، ۴۰ درصد سهام كنسرسيوم به شركت هاي آمريكايي ۴۰ درصد به شركت هاي
انگليسي، ۱۰ درصد به شركت مشترك انگليسي- هلندي و بقيه به شركت هاي فرانسوي
واگذار گرديد.(۸)
در دوره ۵۷-۱۳۳۲ به دنبال تحكيم ديكتاتوري و ايجاد
ثبات سياسي لازم سرمايه گذاري خارجي افزايش يافت و كشور آمريكا نيز وارد
صحنه گرديد. با گذشت زمان سرمايه هاي خارجي تحت پوشش قانون جلب و حمايت
خارجي (۱۳۳۴) افزايش يافت و در دوره رونق نفتي (۵۷-۱۳۵۲) به حداكثر رسيد.
بيشتر سرمايه گذاريها مربوط به ماشين آلات صنعتي و ساير ابزار و ماشين آلات
بود. به عنوان مثال از ۱۵۰ مورد سرمايه گذاري در فاصله سالهاي ۱۳۵۰ تا ۵۶ ،
۵۷ مورد به ماشين آلات صنعتي ابزار كار و ماشين آلات برقي اختصاص داشت.(۹)

در زمينه اثر سرمايه گذاري خارجي بر انتقال تكنولوژي بايد گفت طي
سالهاي ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۶ ، ۲۸ درصد موارد سرمايه گذاري خارجي با انتقال دانش
فني همراه بوده است، در ۹/۲۶ درصد موارد حق امتياز اعطا شده بود، در ۹/۱۴
درصد موارد سرمايه گذاري خارجي به قصد ساختن تأسيسات انجام شده بود. در
۸/۱۳درصد به ايرانيان نمايندگي انحصاري داده بودند، در ۷/۹ درصد موارد
سرمايه گذاري همراه با رفع مشكلات فني ايران بود و فقط در ۷/۶ درصد از
موارد سرمايه گذاري، كادر فني تخصصي بايد به كشور داده مي شد.
بعد از
پيروزي انقلاب، فرار سرمايه داران به خارج از كشور، خارج كردن مقادير قابل
توجهي سرمايه از كشور، بدهي صاحبان صنايع به سيستم بانكي، اختلال در واردات
و صادرات، مناسبات متشنج كارفرمايان و كارگران در محيط هاي صنعتي، بحران
صنعتي را با همه ابعاد اقتصادي و اجتماعي و سياسي آن در پيش روي دولت وقت
قرار داده بود. درچنين شرايطي دولت چاره اي جز ملي كردن صنايع و بانك ها
نداشت. بنابراين با تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و دولتي كردن
اكثر فعاليت اقتصادي، محدوديت عمده اي جهت جلب سرمايه خارجي ايجاد
گرديد.(۱۰)
با نگاهي به برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و
سياسي كشور متوجه اين امر مي شويم كه در هيچ جايي از برنامه ذكري از سرمايه
گذاري خارجي به ميان نيامده است و تنها ارقامي به صورت اعتبارات مالي و
بيع متقابل كه در زمره فعاليت هاي بازرگاني، نه سرمايه گذاري خارجي منظور
شده بود كه امكان جذب آنها نيز فراهم نگرديد.
با تصويب قانون برنامه دوم
توسعه در نيمه دوم ۱۳۷۲ و پذيرش سرمايه گذاريهاي خارجي ( بند هـ از تبصره
۲۲ قانون) و تصويب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري
اسلامي ايران، پس از يك دوره توقف طولاني پانزده ساله، بار ديگر جذب سرمايه
هاي خارجي مورد توجه قانون گذار قرار گرفت ولي در عمل شاهد عملكرد ضعيفي
در جذب سرمايه گذاريهاي خارجي در كشور بوديم كه علت عمده آن را مي توان
شرايط خاص اقتصادي و سياسي، نوسانات نظام ارزي، تفاسير مختلف و متضاد در
خصوص اصول ۴۴ و ۸۱ قانون اساسي و قوانين مربوط به سرمايه گذاري خارجي ها…
برشمرد.
از ابتداي سال ۱۳۷۲ تا نيمه اول آبان ماه ۱۳۷۷، ۶۵ طرح با حجم
سرمايه گذاري بالغ بر ۲ ميليارد دلار در كشور به تصويب رسيد. در اين ميان
كشورهاي اروپايي با سرمايه گذاري ۶/۱ ميليارد دلار و آسيا ۵/۴۰۱ ميليارد
دلار بالاترين سهم را به خود اختصاص دادند. كشورهاي انگليس، سوئد و آلمان و
ايتاليا بزرگترين سرمايه گذاران خارجي اروپايي در ايران بودند.(۱۱)…

 

تحقیق جذب سرمايه خارجي در ايران

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

19 کیلوبایت

تعداد صفحات

15

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip