تحقیق ماليات هاي مستقيم

25000 تومان

ماليات هاي مستقيم مقدمه ماليات يكي از ابزارهاي مهم در سياستهاي اقتصادي كشور مي باشد. تغيير نرخهاي ماليات سبب بوجود آمدن تبعات كوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد مي گردد. افزايش مالياتها در بلند مدت، انگيزه توليد را كاهش داده و باعث كاهش اشتغال و توليد و

توضیحات

تحقیق ماليات هاي مستقيمبخشی از متن تحقیق:

ماليات هاي مستقيم
مقدمه
ماليات
يكي از ابزارهاي مهم در سياستهاي اقتصادي كشور مي باشد. تغيير نرخهاي
ماليات سبب بوجود آمدن تبعات كوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد مي گردد.
افزايش مالياتها در بلند مدت، انگيزه توليد را كاهش داده و باعث كاهش
اشتغال و توليد و تجارت خواهد شد. در كوتاه مدت نيز افزايش مالياتها، باعث
ركود شده و آن را تشديد مي كند.
به طور كلي مالياتها به دو گروه
مالياتهاي مستقيم و غير مستقيم تقسيم مي شوند. مالياتهاي مستقيم شامل
ماليات بر درآمد و ماليات بر دارايي مي باشد. ماليات بردارايي شامل:
1- ماليات سالانه املاك
2- ماليات مستغلات مسكوني خالي
3- ماليات بر اراضي باير
4- ماليات بر ارث
5- حق تمبر
و ماليات بر در آمد شامل:
1- ماليات بر درآمد املاك
2- ماليات بر درآمد كشاورزي
3- ماليات بر درآمد حقوق
4- ماليات بر درآمد مشاغل
5- ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي
6- ماليات بر درآمد اتفاقي
7- ماليات درآمد ناشي از منابع مختلف مي باشد.
مالياتهاي غير مستقيم نيز به دو گروه ماليات برمصرف و ماليات بر واردات تقسيم مي شود.
تدوين
قانون مالياتها و اعمال آن از دو نظر مهم مي باشد، از يك سو نقش مهمي در
تامين منابع مالي دولت دارد و از سوي ديگر در تنظيم امور اقتصادي كشور موثر
است. بنابراين قوانين مالياتي نه تنها بايد متضمن ايجاد درآمدهايي براي
دولت باشند، بلكه بايد به نحوي وضع گردند كه موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور
شوند. از اهداف ديگري كه قوانين مالياتي بايد آنها را دنبال كنند، تحقق
عدالت اجتماعي و توزيع برابر درآمد و ثروت در جامعه مي باشد …

تحقیق ماليات هاي مستقيم

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

15 کیلوبایت

تعداد صفحات

14

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip